Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Promocja!

Nauka zdalna – Wzór porozumienia o organizację zajęć na terenie innego przedszkola szkoły

99,00  59,00 

Nauka zdalna – Wzór porozumienia o organizację zajęć na terenie innego przedszkola szkoły

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie danego przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 i 2, zajęcia na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący, przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Przygotowaliśmy dla Państwa dokument będący wzorem porozumienia o organizację zajęć na terenie innego przedszkola szkoły.

Opis

Nauka zdalna - Wzór porozumienia o organizację zajęć na terenie innego przedszkola szkoły

Nauka zdalna – Wzór porozumienia o samoorganizacja na terenie innego przedszkola szkoły. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji wydanym na podstawie art. 125a ust. 6 Ustawy Prawo oświatowe – określającego szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie danego przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 i 2, zajęcia na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący, przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Więcej na temat nauczania zdalnego w nowym roku szkolnym pisaliśmy w naszym opracowaniu „Czy nauka zdalna wróci do nas w roku szkolnym 2022/2023 …?”

Wykaz dokumentów, jakie należy przygotować

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nauka zdalna – Wzór porozumienia o organizację zajęć na terenie innego przedszkola szkoły”