Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Materiały szkoleniowe – Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych

349,00 

Materiały szkoleniowe – Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.

Przygotowane przez naszych ekspertów materiały dydaktyczne, gotowe do wykorzystania w codziennej pracy inspektora ochrony danych, administratora ochrony danych. Materiały omawiane są w ramach naszych warsztatów, które cyklicznie organizujemy dla Państwa. Więcej informacji o samym szkoleniu, jego szczegółowy program znajdą Państwa tutaj >>>

Materiały dydaktyczne:

Konspekt szkoleniowy.

Jest to materiał, jaki omawiany będzie przez naszego trenera w ramach warsztatów.  Jego lektura po szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie przekazanej wiedzy.

Umowa powierzenia z Centrum Usług Wspólnych (CUW).

Projekt porozumienia określającego zasady powierzania danych osobowych CUW. Dokument pozwalający na przygotowanie gotowego instrumentu prawnego, który można wykorzystać regulując zagadnienie powierzenia. Regulacja współpracy z CUW to bardzo delikatna kwestia, szczególnie gdy tą obsługę świadczy organ prowadzący. Wzór porozumienia jest tak przygotowany, aby pogodzić obie strony. Dokument pozwalający na usystematyzowanie współpracy z CUW.

Bezpieczeństwo IT w pracy nauczyciela.

Materiał szkoleniowy opracowany przez naszego trenera idealny dla przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego. Autorski program szkolenia, w którym w ciągu 2h uświadamia się kadrze pedagogicznej z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w pracy i życiu prywatnym.

RODO w szkole.

Materiał szkoleniowy pozwalający na przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego poświęconego tematyce ochronie danych osobowych w placówce oświatowej.

Rekrutacja.

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 • Zgłoszenie kandydata do klasy I.

Klauzule informacyjne.

 • Wzór klauzuli informacyjnej realizującej obowiązek informacyjny w świetlicy.
 • Klauzula informacyjna dla ZFŚS.

Odbiór dziecka z placówki.

 • Oświadczenie rodziców o upoważnieniu innych osób do odbioru dziecka.

ZFŚS dokumentacja.

 • Oświadczenie o upoważnieniu dla osób przetwarzających dane w ramach ZFSS.
 • Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy i poufności przez osoby upoważnione do przetwarzania danych w ramach ZFŚS.

Konkursy.

 • Wzór regulaminu konkursu.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie gminnym.
 • Wzór oświadczenia zawierającego zgodę na  przetwarzanie danych i zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocji szkoły.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień.
 • Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku.

Monitoring wizyjny w szkole.

 • Arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach.

Opis

Materiały szkoleniowe – Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych

Materiały szkoleniowe – Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych. Systematycznie organizujemy kolejne edycje warsztatów szkoleniowych jako Proste to RODO we współpracy z ekspertami w dziedzinie ochrony danych m.in. p.Mariuszem Stasiak vel Stasek. Wielu z Państwa dopytywało jednak o możliwość pozyskania wzorów dokumentów, jakie przekazane zostaną uczestnikom szkolenia. Chcąc wyjść na przeciw Państwa oczekiwaniom podjęliśmy decyzję o tym, aby przygotować taki pakiet – dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli uczestniczyć w naszym szkoleniu.

Informacje na temat aktualnych terminów szkoleń.

Poniżej podajmy informacje nt. aktualnego terminu planowanych warsztatów szkoleniowych.