Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Kiedy należy zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych

Original price was: 249,00 zł.Current price is: 199,00 zł.

Kiedy należy zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych

Aplikacja, narzędzie online pozwalające na dokonanie oceny konkretnego zdarzenia, jako naruszenia ochrony danych osobowych. Aplikacja generuje automatycznie Raport końcowy zawierający wyniki przeprowadzonej analizy zdarzenia. Narzędzie przede wszystkim wskazuje, czy w związku z danym zdarzeniem wiąże się obowiązek informowania UODO, osób fizycznych o zajściu, czy też takiego obowiązku nie ma.

Każdy z uczestników uzyskuje:

 • Możliwość przeprowadzenia nieograniczonej liczby ocen wagi naruszenia przez roczny okres abonamentowy.
 • Raporty końcowe podsumowujące dokonane oceny pozwalający na podjęcie działań co do obsługi naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Wsparcie techniczne w zakresie korzystania z aplikacji online.

Dyskrecja:

Mając na uwadze fakt, iż sytuacja, w której dokonywana jest ocena wagi zdarzenia, wiąże się zazwyczaj z konkretnym stanem faktycznym, informujemy iż aplikacja nie pozyskuje żadnych konkretnych danych dotyczacych okoliczności, uzyskane warianty odpowiedzi natomiast zapisywane są w zaszyfrowanej formie na serwerze, z kluczem szyfrującym po stronie jedynie użytkownika. Finalnie raport końcowy jest pobierany prze użytkownika, który w tym momencie ma możliwość jego uzupełnienia np. o dane będące opisem stanu faktycznego.

Autor: dr Jakub Rzymowski

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Kiedy należy zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych

Kiedy należy zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych do UODO, kiedy należy także poinformować osoby fizyczne, a kiedy nie ma takiego obowiązku. Więcej na ten temat pisaliśmy także w naszym opracowaniu „Naruszenie ochrony danych osobowych

Zachodzi naruszenie z art. 4 ust 12 RODO

Zachodzi naruszenie ochrony danych

i jednocześnie naruszenie z art. 4 ust. 12 RODO
 • nie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych lub
 • jest to mało prawdopodobne że naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych
 • Administrator nie ma obowiązku zgłoszenia naruszenia.

  Wynika to z art. 33 ust. 1 RODO.

  Zachodzi naruszenie ochrony danych

  i jednocześnie jest to prawdopodobne że naruszenie z art. 4 ust 12 RODO skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych lub naruszenie to naruszyło prawa lub wolności osób fizycznych.

  Administrator ma obowiązek zgłoszenia naruszenia.

  Wynika to z art. 33 ust. 1 RODO.

  Zachodzi naruszenie ochrony danych

  i jednocześnie jest to prawdopodobne że naruszenie z art. 4 ust 12 RODO skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych lub naruszenie to naruszyło prawa lub wolności osób fizycznych, oraz naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

  Administrator ma obowiązek zgłoszenia naruszenia.
   Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki zawiadomić o naruszeniu osobę, której dane dotyczą.

  Wynika to z art. 33 ust. 1 RODO. Wynika to z art. 34 ust. 1 RODO. Obowiązek zawiadomienia osoby, której dane dotyczą nie zachodzi jeżeli zachodzi jedna z sytuacji opisanych w art. 34 ust. 3 ROD

  Aplikacja do oceny wagi naruszenia ochrony danych

  Merytorycznie

  Aplikacja do dokonywania wagi naruszenia ochrony danych osobowych na gruncie przepisów RODO opracowana została według wytycznych dr Jakuba Rzymowskiego.

  Pytania i odpowiedzi

  Narzędzie zostało skonstruowane w taki sposób, że każdy użytkownik jest w stanie posługiwać się nim w praktyce. Schemat postępowania zakłada udzielanie odpowiedzi na postawione pytania według wyboru z przedstawionych propozycji.

  Wyjaśnienia

  Oceniarka naruszeń zawiera szereg praktycznych wyjaśnień, które pomagają na dokonanie właściwego wyboru odpowiedzi na postawione pytanie.

  Raport końcowy

  Aplikacja na podstawie udzielonych odpowiedzi generuje Raport końcowy, informujący użytkownika o tym, czy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, jaki jest jego wpływ na prawa i wolności osób fizycznych, jak również jakiego rodzaju obowiązki notyfikacyjne stają się obowiązkiem.

  Przedsprzedaż ...

  Dni
  Godziny
  Minuty
  Sekundy