Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jak wykonać test równowagi OPUI

399,00 

Jak wykonać test równowagi praktyczne szkolenie

Warsztaty szkoleniowe poświęconego praktycznym aspektom realizacji tzw. testu równowagi, w ramach których dr Jakub Rzymowski zaprezentuje sposób realizacji oceny istnienia prawnie uzasadnionego interesu. Uczestnicy otrzymają niezbędną dokumentację, pozwalającą na samodzielne wykonywanie testów równowagi. Każdy będzie miał możliwość zadawania pytań prowadzącemu.

Termin szkolenia: 13 kwietnia 2023r.
Certyfikat uczestnictwa: Tak
Materiały szkoleniowe: Tak
Możliwość zadawania pytań: Tak
Forma szkolenia: warsztaty online na żywo

Faktura VAT:  Dokument przesyłany jest automatycznie na skrzynkę kupującego. Przy płatności tradycyjnej, termin płatności wynosi 7 dni.

Zwolnienie z VAT: Jeśli jesteś uprawniony do skorzystania ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c) Ustawy o podatku od towarów i usług, przed zgłoszeniem na szkolenie pobierz Oferta szkoleniowa (PDF) Wypełnione oświadczenie należy przesłać na adres biuro@prostetorodo.pl

Opis

Jak wykonać test równowagi OPUI

Jak wykonać test równowagi OPUI – warsztaty szkoleniowe – w motywie 47 preambuły RODO czytamy m. in., że Aby stwierdzić istnienie prawnie uzasadnionego interesu, należałoby w każdym przypadku przeprowadzić dokładną ocenę, w tym ocenę tego, czy w czasie i w kontekście, w którym zbierane są dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, ma rozsądne przesłanki by spodziewać się, że może nastąpić przetwarzanie danych w tym celu. Jak widać, mowa jest tu o dokładnej ocenie, którą należy przeprowadzić. Przeprowadzić i fakt przeprowadzenia udokumentować. Udokumentować z uwagi na obowiązek realizacji zasady rozliczalności z art. 5 ust. 2 RODO. Udokumentować również dlatego by mieć dowód nie tylko, że oceny dokonano, ale, że jej wynika uzasadnia przetwarzanie danych osobowych

Konieczność przeprowadzenia testu równowagi ...

Ważne jest, aby posiadać dowód przeprowadzenia testu ...

Warsztat szkoleniowy - jak wykonać test równowagi OPUI ...

Innymi słowy ...

Dokładna analiza przepisu prowadzi do wniosku, że administrator może na jego podstawie przetwarzać dane osobowe jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Dla przetwarzania konieczne jest zatem by zachodziły wskazane niżej zjawiska.

  •  Istnieją prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią.
  • Ze wskazanych wyżej interesów wynikają cele.
  • Do realizacji wskazanych wyżej interesów niezbędne jest przetwarzanie danych.
  • Kiedy zachodzą wskazane wyżej trzy zjawiska, warunki, to przetwarzanie jest zgodne z prawem jednocześnie muszą zajść zjawiska wskazane niżej.
  • Żeby przetwarzanie było zgodne z prawem to interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające danych osobowych nie mogą mieć nadrzędnego charakteru nad wskazanymi wyżej interesami administratora.

Inaczej nieco patrząc na przepis, należy wyobrazić sobie dwie strony. Nazwijmy je stroną administratora i stroną osoby której dane dotyczą. Po stronie administratora znajduje się przetwarzanie, które jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Po stronie osoby, której dane dotyczą znajdują się interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO jest zgodne z prawem jeżeli:

  • strona administratora ma charakter nadrzędny nad stroną osoby, której dane dotyczą,
  • strona administratora ma charakter równorzędny wobec strony osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO jest niezgodne z prawem jeżeli:

  • strona administratora ma charakter podrzędny wobec strony osoby, której dane dotyczą.

Możliwa jest jednak jeszcze jedna sytuacja. Jest to sytuacja, w której uzasadnione interesy administratora leżą niejako po tej samej stronie po której leżą interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Innymi słowy możliwa jest sytuacja, w której:

  • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią i jednocześnie
  • przetwarzanie danych osobowych leży w interesie osoby, której dane dotyczą.

Komentarz do RODO - Tom II

W tekście wykorzystano fragmenty Komentarza do RODO autorstwa dr Jakuba Rymowskiego, całość dostępna jest bezpłatnie w formie elektronicznej do pobrania poniższego linku. J.Rzymowski. RODO GDPR. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodność przetwarzania danych osobowych z prawe. Łódź 2020

dr Jakub Rzymowski

dr Jakub Rzymowski doktor nauk prawnych, adiunkt w katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ, jak i w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, autor licznych publikacji poświęconych tematyce ochrony danych w tym danych osobowych. Ekspert w zakresie ochrony danych medycznych. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy dotyczącej ochrony osobowych danych medycznych w prawie polskim i w Dyrektywie 95/46/WE. Ceniony i lubiany wykładowca i trener, członek Zespołu Proste to RODO. Dr Jakub Rzymowski Od około 20 lat związany z europejskim prawem nowych technologii. Zajmuje się w swojej pracy prawnymi aspektami informatyzacji administracji i ochrony zdrowia. W zakresie jego zainteresowań zawodowych leżą: prawo nowych technologii, informatyzacja, ochrona danych osobowych, podpis elektroniczny, dokumentacja medyczna, prawo archiwalne, prawo autorskie. Zajmuje się również teorią prawa, opracował własną metodę wykładni (Etapowa Analiza semantyczna), ułatwiającą zrozumienie przepisów. Magisterium uzyskał z nauk prawnych, studia podyplomowe ukończył z informatyki, doktorat napisał o ochronie osobowych danych medycznych w prawie polskim i prawie UE. Obecnie kończy komentarz do RODO. Pracownik dydaktyczno-naukowy dwóch uczelni. Autor i współautor publikacji. Naukowiec, teoretyk prawa, praktyk, szkoleniowiec (od 2005 roku). Współpracuje z Kancelarią Adwokacją Eurokancelaria prof. M. Królikowska-Olczak. Twórca prawniczych narzędzi, np. do oceny ryzyka.

Jak zgłosić uczestnika na szkolenie ...

Zgłoszenie internetowe

TAK!
Kliknij w ikonę koszyka i podaj dane zamawiającego. Automatycznie otrzymasz Fakturę VAT.

Zgłoszenie telefoniczne

TAK!
Wystarczy, że do nas zadzwonisz i podasz dane niezbędne do rejestracji na szkoleniu.
tel. 694 49 240

Formularz zgłoszeniowy

TAK!
Pobierz formularz zgłoszeniowy, kliknij w ikonę powyżej a następnie prześlij wypełnione zgłoszenie na
biuro@prostetorodo.pl

Jak zapłacić za szkolenie ...

Przelew tradycyjny

Faktura VAT z 7-dniowym terminem płatności od razu wysyłana jest na email.
Opcja inny nabywca / inny odbiorca.

Przelewy 24

Faktura VAT wysyłana jest na email

Zwolnienie z VAT

Aby skorzystać ze zwolnienia
(art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit c Ustawa o podatku od towarów i usług)
pobierz i wypełnij oświadczeniem dot. podatku od towarów i usług oraz prześlij je do nas na adres email
biuro@prostetorodo.pl