Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jak poprawnie prowadzić BIP

199,00 

Jak poprawnie prowadzić BIP

Warsztaty szkoleniowe prowadzone w formie interaktywnej online, wyjaśniające w jaki sposób prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej zgodnie z prawem. Tylko praktyczne informacje, tylko przydatne sugestie i porady.

Materiały szkoleniowe dla uczestników:

Każdy z uczestników naszych warsztatów otrzymuje następujące materiały szkoleniowe:

 • Prezentacja.
 • Struktura BIP.
 • Wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej.
 • Procedura składania skargo i wniosków.
 • Instrukcja korzysta BIP.
 • Regulamin BIP – Ministerstwo Cyfryzacji.
 • Regulamin BIP – Podmiot komercyjny.
 • Umowa Powierzenia BIP.
 • Deklaracja dostępności dla BIP.

Szkolenie poprowadzi nasz ekspert:

Marisz Stasiak vel Stasek

Informacje organizacyjne:

Data szkolenia: Wybierz termin szkolenia
Czas trwania szkolenia: 3 godziny zegarowe
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Godzina zakończenia: 13:00
Możliwość zadawania pytań: TAK
Nagranie ze szkolenia: TAK
Telefon kontaktowy: 694 494 240

Opis

Jak poprawnie prowadzić BIP

Jak poprawnie prowadzić BIP, czyli Biuletyn Informacji Publicznej w samorządowej jednostce organizacyjnej zgodnie z prawem. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Czym jest BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Jak przygotować się i prowadzić BIP

BIP może być przyjacielem jednostki publicznej, który staje się swoistą tarczą przeciw nagminnym wnioskom o udostępnienie informacji publicznej, jednak by spełniał on swoją role musi być właściwie wdrożony, zbudowany oraz zarządzany. Na szkoleniu omówimy najważniejsze elementy budowy BIP oraz to w jaki sposób powinien on być skonstruowany, aby był zgodny z prawem, a jednocześnie spełniał swoją funkcję.

Kto zobowiązany jest do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej

Do posiadania i prowadzenia stron BIP zobowiązane są w szczególności:

 1. organy władzy publicznej,
 2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
 3. podmioty:
  1. reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
  2. reprezentujące państwowe osoby prawne,
  3. reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
  4. reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,
  5. reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,
  6. reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,
  7. reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,
  8. reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
 4. związki zawodowe i ich organizacje,
 5. partie polityczne,
 6. inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Program warsztatów szkoleniowych (online).

 • Struktura BIP.
 • BIP na stronie www jednostki na co zwrócić dodatkowo uwagę.
 • Dostępność dla osób niepełnosprawnych.
 • Struktura menu BIP.
 • Co publikować i jak długo.
 • Regulamin BIP.
 • BIP Rządowy, a BIP komercyjny na co należy zwrócić uwagę.
 • Powierzenie przetwarzania danych BIP – kiedy konieczne, a kiedy nie.

Materiały szkoleniowe dla uczestników:

Każdy z uczestników naszych warsztatów otrzymuje następujące materiały szkoleniowe:

 • Prezentacja.
 • Struktura BIP.
 • Wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej.
 • Procedura składania skargo i wniosków.
 • Instrukcja korzystania z BIP.
 • Regulamin BIP – Ministerstwo Cyfryzacji.
 • Regulamin BIP – Podmiot komercyjny.
 • Umowa Powierzenia BIP.
 • Deklaracja dostępności dla BIP.

Informacje dodatkowe

Wybierz termin szkolenia:

03.06.2020, 28.08.2020