Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Integracja mMedica z pracownią diagnostyczną

2 900,00 

Integracja mMedica z pracownią diagnostyczną

Realizujemy kompleksowo usługę integracji aplikacji gabinetowej mMedica z pracownią diagnostyczną (RTG). Poprawnie wykonana integracja daje możliwość zautomatyzowania wymiany danych z wybraną pracownią diagnostyczną. Pozwala, po wystawieniu skierowania na wizycie, na przesyłanie zleceń bezpośrednia z poziomu aplikacji mMedica do pracowni RTG. Ponadto, co bardzo istotne, integracja umożliwia aplikacji mMedica automatyczne odbieranie  opisów badań diagnostycznych i ich załączanie do dokumentacji medycznej Pacjentów, prowadzonej w postaci elektronicznej.

Zakres usługi integracji obejmuje:

W ramach wykonywanej przez nas usługi, jednostka otrzymuje kompleksowe wsparcie. Poniżej prezentujemy ramowy schemat działania. Schemat pokazujący, jak przebiega całościowy proces wdrożenia i uruchomienia integracji z zewnętrznym laboratorium:

  • Wykupienie i zaczytanie licencji eWyniki Diag.
  • Pozyskanie danych webserwisu i pliku przekodowania od Pracowni RTG
  • Dodanie kontrahenta (Pracowni RTG) i konfiguracja wymiany danych webservice z uwzględnieniem konfiguracji sieci lokalnej klienta.
  • Przekodowanie słownika badań – wybór badań wykonywanych przez personel i powiązanie ich z wystawionymi przez Pracownię RTG.
  • Testy wysyłki zleceń i odbioru opisów badań z weryfikacją zapisu do e-Archiwum.
  • Szkolenie personelu (online) 2h.

Opis

Integracja mMedica z pracownią diagnostyczną ...

Integracja mMedica z pracownią diagnostyczną jest rozwiązaniem, które istotnie wpływa na poprawę jakości pracy personelu, komfort jego pracy, ale przede wszystkim usprawnia proces udzielania świadczeń medycznych oraz skraca istotnie czas oczekiwania Pacjenta na wyniki swoich badań z pracowni diagnostycznej.

Automatyczne przekazywanie zleceń z poziomu mMedica ...

Automatyczne zapisywanie opisów badań diagnostycznych ...