Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Dokumentacja RODO dla szkoły dla przedszkola

Original price was: 4 999,00 zł.Current price is: 3 499,00 zł.

Dokumentacja RODO dla szkoły dla przedszkola

Mamy świadomość tego, że zarówno dyrektorzy szkół, przedszkoli, jak i inspektorzy ochrony danych osobowych zainteresowani są uzyskaniem wsparcia merytorycznego w obszarze RODO. Ich samodzielność i zaangażowanie w proces wdrażania są wystarczające, jednak często brak odpowiedniej ilości czasu sprawia, iż chętnie korzystają z przygotowanych wzorów dokumentów RODO, czy to dla szkół, czy to dla przedszkoli.

Zyskujesz czas korzystając z naszej dokumentacji …

Kupując komplet dokumentów otrzymują Państwo niżej wymienione dokumenty w formacie pozwalającym na ich dowolne edytowanie:

 • Polityka bezpieczeństwa dla szkoły / dla przedszkola.
 • Zarządzenie wprowadzające Dyrektora Dokumentację RODO.
 • Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi.
 • Wzór RCPD – rejestru czynności przetwarzania danych.
 • Opis metodyki szacowania ryzyka.
 • Arkusz Excell do Oceny Ryzyka.
 • Wzór RKCP – rejestru kategorii czynności przetwarzania.
 • Wykaz obszarów przetwarzania danych.
 • Wykaz sprzętu IT.
 • Wzór Klauzuli Informacyjnej art. 13
 • Wzór Klauzuli Informacyjnej art. 14
 • Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku.
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych.
 • Instrukcja postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 • Przykładowe wyliczenie naruszeń ze wskazaniem trybu postępowania naprawczego.
 • Wzór sprawozdania z kontroli systemu bezpieczeństwa.
 • Wzór rejestru naruszeń ochrony danych osobowych.
 • Wzór rejestru osób upoważnionych.
 • Sprawozdanie ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą.
 • Procedura postępowania pod czas rekrutacji kandydatów do pracy w zakresie ochrony ich danych osobowych.
 • Ocena skutków dla ochrony danych DPIA.
 • Wzór Klauzuli Informacyjnej – monitoring wizyjny.
 • Wzór Klauzuli Informacyjnej – FB.

Autor: Paweł Wawrzyniak

 

Opis

Dokumentacja RODO dla szkoły dla przedszkola

Dokumentacja RODO dla szkoły dla przedszkola to komplet gotowych wzorów dokumentów, opracowanych w celu usprawnienia procesu wdrażania przepisów  o ochronie danych osobowych. Doświadczenie nasze pokazuje bowiem, iż często dyrektorzy, osoby wyznaczone, inspektorzy dysponują właściwa wiedzą, charakteryzują się odpowiednią determinacją, ale brak im po prostu czasu na opracowanie wszystkich dokumentów. Z tego względu przygotowaliśmy dokumentację, która ma służyć temu, aby wdrożenie RODO w szkole, czy RODO w przedszkolu było procesem szybszym i sprawniej przeprowadzonym.

My na tych dokumentach pracujemy na co dzień ...

Informujemy, iż oferowane dokumenty stanowią dokumentacją, na jakiej pracujemy na co dzień realizując swoje zadania, jako Inspektorzy Ochrony Danych. Oddajemy do Państwa dyspozycji zatem naszą wewnętrzną dokumentację.

Konsultacja i instrukcje do wdrożenia samodzielnego ...

Mamy świadomość tego, że wdrożenie RODO z naszymi dokumentami, będzie jeszcze łatwiejsza albowiem oferujemy Państwu dodatkowo godzinną prezentację online. W ramach prezentacji, jak należy pracować na naszej Dokumentacji RODO. Z tego względu przygotowaliśmy także możliwość skorzystania z 45 min. konsultacji na żywo z autorem dokumentów p.Pawłem Wawrzyniakiem. Ponadto każdy zestaw dokumentów zawiera Instrukcję wdrożenia opisującą poszczególne czynności, jakie należy wykonać w związku z konkretnymi dokumentami z zestawu.