Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dokumentacja RODO dla składu opału

2 400,00 

Dokumentacja RODO dla składu opału sprzedającego paliwo stałe w preferencyjnych stawkach

Składy opały, które zawarły umowę z gminą i na tej podstawie prowadzą sprzedaż paliwa stałego w preferencyjnych stawkach, są administratorami danych osobowych, którzy zobowiązani są prawidłowego zorganizowania procesów przetwarzania danych osobowych. Przygotowaliśmy dokumentację pozwalającą na jej zastosowanie w praktyce, dedykowaną właśnie dla punktów sprzedaży węgla. Dokumentacja RODO uwzględnia specyfikę prowadzonej sprzedaży z uwzględnieniem regulacji Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Politykę Ochrony Danych Osobowych
 • RCPD – Rejestr Czynności Przetwarzania Danych
 • Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi
 • Procedurę:
  • nadawania / cofania upoważnień
  •  postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
  • realizacji praw podmiotów danych art. 15-22 RODO
  • prawnie uzasadnionego interesu OPUI
  • oceny ryzyka
  • realizacji obowiązku informacyjnego art. 13-14 RODO
  • wyboru kontrahenta / wzór umowy powierzenia przetwarzania danych
 • Instrukcję korzystania z poczty elektronicznej
 • Materiały szkoleniowe dla pracowników
 • Klauzule informacyjne dla
  • kandydata do pracy
  • pracownika
  • kontrahenta
  • klienta

 

 

 

Opis

Dokumentacja RODO dla składu opału ...

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż paliwa stałego, jest administratorem danych osobowych. Oznacza to, iż ma on prawem określone obowiązki, które musi respektować. Jednym z tych obowiązków jest możliwość wykazania respektowania określonych obowiązków, czemu służy m.in. przygotowana przez nas wzorcowa Dokumentacja RODO dla składu opału.

Szybko i sprawnie ...

Opracowany przez nas pakiet dokumentów zawiera wszystkie niżej wymienione dokumenty. Dodatkowo Klienci, którzy zdecydują się na zakup mają możliwość skorzystania z 2 godzin konsultacji przy wdrożeniu.

 • Politykę Ochrony Danych Osobowych
  RCPD – Rejestr Czynności Przetwarzania Danych
 • Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi
 • Procedurę:
  • nadawania / cofania upoważnień
  •  postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
  • realizacji praw podmiotów danych art. 15-22 RODO
  • prawnie uzasadnionego interesu OPUI
  • oceny ryzyka
  • realizacji obowiązku informacyjnego art. 13-14 RODO
  • wyboru kontrahenta / wzór umowy powierzenia przetwarzania danych
 • Instrukcję korzystania z poczty elektronicznej
 • Materiały szkoleniowe dla pracowników
 • Klauzule Informacyjne dla:
  • kandydata do pracy
  • pracownika
  • kontrahenta
  • klienta

Problem ze sprzedażą paliwa stałego na preferencyjnych stawkach ...

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, punkty sprzedaży opały, które zdecydowały się na zawarcie stosownych umów dystrybucyjnych z samorządami, muszą odpowiednio uregulować kwestie przetwarzania danych osobowych Klientów, którym wydawany jest opał. Przygotowaliśmy dokumentację tak, aby zapewniała ona zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa.