Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dokumentacja RODO dla punktu szczepień

2 583,00 

Dokumentacja RODO dla punktu szczepień

Bez względu na to, czy działalność ograniczona jest tylko do obsługi świadczeń w zakresie szczepień ochronnych, czy też szczepienia są tylko jednym z elementów szerszej działalności podmiotu medycznego, obowiązkiem PWDL jest opracowanie, wdrożenie i przestrzeganie zasad gwarantujących ochronę danych osobowych w obszarze szczepień przeciwko COVID-19.

Dokumentacja dla punktu szczepień.

Przygotowaliśmy zestaw dokumentów, które uwzględniają obowiązujące przepisy prawa wprowadzające określone zasady postępowania. Ideą naszą było opisanie procedur działania uwzględniając zakres udzielanych świadczeń przez podmiot tj. przez podmiot wykonujący szczepienia ochronne przeciwko COVID-19. Te podmioty, dla których szczepienia stanowią jeden tylko z elementów ich działalności także będą mogły uzupełnić swoją Dokumentację RODO w oparciu o przygotowane przez nas dokumenty.

Autor: mgr Dominik Spałek
Autor: mgr Magdalena Waszak

Opis

Dokumentacja RODO dla punktu szczepień

Dokumentacja RODO dla punktu szczepień jest dokumentacją jaką należy przygotować niezależnie od obowiązków, jakie należy spełnić prowadząc dokumentację dotyczącą wprost szczepień pacjentów.

Punkt szczepień jako Administrator Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych –  oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania

Wprowadzenie do trudnego tematu organizacji

Kilka słów tytułem wprowadzenia do trudnego tematu organizacji szczepień zawarliśmy w naszym wstępnym opracowaniu.  Lektura nie tylko uświadamia nam jak bardzo skomplikowany jest to proces który służy prawidłowej realizacji obowiązków w ramach Narodowego Programu Szczepień COVID-19.

Dokumentacja RODO

Zakres dokumentacji RODO uwzględniającej specyfikę przetwarzania danych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 określany jest indywidualnie z podmiotem zamawiającym.