Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dokumentacja RODO dla Biura Rachunkowego

1 230,00 

Dokumentacja RODO dla biura rachunkowego to zestaw dokumentów dostosowanych do specyfiki działalności w tej branży. Opracowaliśmy je tak, aby z jednej strony odpowiadały wymaganiom prawnym RODO, co da Państwu poczucie bezpieczeństwa i zgodności z wymaganiami prawnymi a z drugiej, aby podnosiły poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w biurze rachunkowym. Z naszą dokumentacją, która służy między innymi usystematyzowaniu wszelkich czynności w obszarach ochrony danych osobowych, będą Państwo w stanie skutecznie chronić osoby, których dane osobowe przetwarzają, jak również będą Państwo w stanie wykazać przetwarzanie zgodnie z prawem.

Kupując ten produkt otrzymują Państwo:

Rejestry:

 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Kategorii czynności przetwarzania

Procedury:

 • Praw osób art. 15-21 RODO
 • Wyboru kontrahenta

Klauzule i zgody:

 • Klauzule informacyjne
 • Wzory treści zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Polityki:

 • Polityka bezpieczeństwa danych

Umowy i inne dokumenty:

 • Umowy powierzenia danych
 • Upoważnienia do przetwarzania danych

 

Opis

Dokumentacja RODO dla Biura Rachunkowego

Uzyskaj przewagę konkurencyjną gwarantuje Ci to dokumentacja RODO dla biura rachunkowego.

Zastanawiasz się jak ?  To proste. Pokarz Klientom, że wdrożyłeś i stosujesz ochronę danych osobowych. Informuj Klientów, że pracownicy biura stosują procedury, jakie narzuca Dokumentacja RODO. Państwa Klienci dzięki temu, poczują, że powierzając Państwu swoje dane będą one bezpieczne.

Zakres usług świadczonych przez biura rachunkowe uzależniony jest od treści umowy z Klientem. Każde prowadzone przez Państwa biuro rachunkowe działa na rzecz swoich Klientów oraz w ich imieniu i na ich polecenie przetwarza dane. W zależności od umowy zawartej przez Państwa z Klientem różnie wyglądać będzie zakres obowiązków i zadań. Z tego względu zmianie ulegać będą ryzyka związane z wykonywaniem zleconych zadań. Dlatego należy w sposób precyzyjny rozpoznać należy zakres świadczonych przez biuro rachunkowe usług. Dzięki temu będziecie Państwo mogli ocenić, czy realizowane zadania wykonywane są zgodnie z poleceniami Klienta. Ale także będziecie Państwo mogli przyjąć właściwą ścieżkę zabezpieczenia interesów własnych a tym samych interesów i danych Klienta biura rachunkowego.

Wdrożenie, stosowanie a nie tylko samo posiadanie przez Państwa dokumentacji RODO jest istotne. Dokumentacja RODO dla biura rachunkowego jest wyrazem troski nie tylko o interesy własnego biura jako własnego przedsiębiorstw. Jest wyrazem daleko idącej troski o interesy Państwa Klientów. Należy sobie uświadomić, iż zabieganie o interesy Klienta biura jest działaniem, które musi iść w parze z rzetelnością i merytoryczną poprawnością pracy wykonywanej przez pracowników biura, nie jest to tylko zadanie właściciela. Na każdym pracowniku zatrudnionym przez Państwa ciąży obowiązek, nie tylko wykonywania pracy sumiennie i starannie[1], ale także ciąży widmo odpowiedzialności za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym odpowiedzialności karnej[2].

Sprawdź, czy w Twoim biurze mają miejsce takie niedozwolone praktyki:

 • Pracownicy wykonują swoje zadania bez upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Do realizacji zadań pracownicy wykorzystują swój prywatny sprzętu komputerowego.
 • Często pracownicy przesyłają dokumentację księgową pomiędzy sobą oraz do Klientów, jako tekst otwarty, nie zaszyfrowany.
 • Osoby pozostawia się dokumentację bez prawidłowego nadzoru, np. w aucie, poza biurem.
 • Pracownicy biur przechowują dokumentację w obszarach ogólnie dostępnych w ramach siedziby biura.
 • Administratorzy Danych Osobowych nie realizują swojego obowiązku informacyjnego.
 • Pracownicy prowadzą telefoniczne konsultacji z Klientami bez weryfikacji uprawnień rozmówców do przetwarzania przekazywanych im informacji.

Mając na uwadze powyższe przyjąć należy, iż Państwa biura rachunkowe, nie tylko jako samodzielny administrator danych osobowych, ale jako podmiot przetwarzający, zobowiązane są do respektowania postanowień traktujących o ochronie danych swoich, ale przede wszystkim sowich Klientów. Z tego powodu dokumentacja RODO dla biura rachunkowego musi zostać bezwzględnie wdrożona i stosowna. 

Każde naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych przez pracownika Państwa  biura prowadzi do utraty zaufania Klienta.

Reasumując dzięki Dokumentacji RODO dla biura rachunkowego będziecie Państwo mieli możliwość wdrożenia podstawowych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych.  Posługując się dokumentacją macie pewność tego, iż przygotowana ona została z uwzględnieniem specyfiki świadczonych przez Państwa usług. Zyskujecie Państwo czas, albowiem dokumentacja wymaga jedynie dostosowania jej do specyfiki podmiotu, nie wymaga tworzenia, pisania jej od początku.

[1] Art. 100 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy
[2] Art. 107 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych