Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Dokumentacja RODO agencji ochrony

Original price was: 3 499,00 zł.Current price is: 2 999,00 zł.

Dokumentacja RODO w baraży ochrony.

Dokumentacja RODO agencji ochrony. Przedmiotem sprzedaży jest kompletny zestaw dokumentów dostosowanych do specyfiki działalności branży ochroniarskiej. Wzory dokumentów opracowaliśmy tak, aby z jednej strony odpowiadała wymaganiom prawnym RODO a z drugiej, aby podnosiła jednocześnie poziom faktycznego bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Państwa agencji ochrony.

Nie jest za późno na wdrożenie RODO.

RODO w branży ochrony, jak i w innych branżach, stało się faktem od dnia 25 maja 2018 r. Tego dnia bowiem weszło w życie Rozporządzenia RODO. Niestety wciąż na rynku funkcjonują przedsiębiorcy, którzy pozostają obojętni na regulacje o ochronie danych osobowych. W związku z tym, narażają się oni nie tylko na odpowiedzialność związaną z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Powinni także liczyć się z ewentualnymi karami ze strony swoich kontrahentów. W ramach postępowań bowiem przetargowych często przedsiębiorcy składają oświadczenia dotyczące przetwarzania danych. W sytuacji w jakiej oświadczenia takie nie mają pokrycia w rzeczywistości sytuacja się komplikuje. Z naszą dokumentacją, która służy między innymi usystematyzowaniu wszelkich czynności w obszarach ochrony danych osobowych, będą Państwo w stanie skutecznie chronić osoby, których dane osobowe przetwarzacie. Będą Państwo także w sytuacji kontroli UODO w stanie wykazać przetwarzanie zgodnie z prawem.

Kupując ten produkt otrzymują Państwo.

Polityki:
Polityka Ochrony Danych Osobowych

Procedury:
Procedura realizacji obowiązku informacyjnego (art. 13 – 14 RODO)
Procedura realizacji praw podmiotów danych (art. 15 – 21 RODO)
Procedura privacy by design / privacy by default” (art. 25 RODO)
Procedura wyboru kontrahenta (UMPO)
Procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych.
Instrukcja Zarządzania Ryzykiem (IZR)
Procedura prowadzenia postępowania rekrutacyjnego własnego

Rejestry:
RWKC – Rejestr Wszystkich Kategorii Czynności
RCPD – Rejestr Czynności Przetwarzania Danych

Klauzule i zgody:
Klauzula Informacyjna – Kandydat
Klauzula Informacyjna – Pracownik
Klauzula Informacyjna – Kontrahent
Klauzula Informacyjna – Kontrahent art. 14 RODO
Klauzula Informacyjna – Email
Klauzula Informacyjna – Telefon
Klauzula Informacyjna – FB

Umowy i inne dokumenty:
Wzór umowy powierzenia danych osobowych
Procedura nadawania / cofania upoważnień do przetwarzania danych
Wzór upoważnienia
Wzór unieważnienia upoważnienia
Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności dla osoby upoważnionej
Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności dla innej osoby niż upoważniona
Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
Wzór Karty Szkoleniowej
Wzór Testu Wstępnego

Autor: Dominik Spałek
Format: A4
Format pliku: edytowalny
Ilość stron: +/- 60
Konsultacja telefoniczna: TAK

Opis

Dokumentacja RODO agencji ochrony.

Przede wszystkim należy uświadomić sobie specyfikę funkcjonowania usług ochrony osób i mienia. Przedsiębiorcy operujący na tym rynku muszą posiadać niezbędną wiedzę, także w zakresie regulacji o ochronie danych osobowych. Zakres czynności służbowych wymaga tego, aby pracownicy posiadaliwiedzę nt. procedur. Znajomość przepisów wynika także z przepisów branżowych, które normują reguły wykonywania zawodu. Agencje ochrony nie unikną konieczności wdrożenia do stosowania przepisów Rozporządzenia RODO.

Czemu służą przepisy RODO.

Jeśli powodem, podjęcia działań dla wdrożenia RODO jest tylko chęć sformalizowania procedur – informujemy, iż jest to niewystarczające. Z czasem okaże się, iż wdrożone procedury nie są stosowane w praktyce. Co oznacza, iż zatrudniany personel nie tylko nie posiada wiedzy na ich temat, ale nie czuje się w obowiązku do ich respektowania.

Prawidłowe dokumenty wdrażające RODO.

Dzięki prawidłowo przygotowanym procedurom będą Państwo w stanie sprawnie zarządzać ochroną danych w firmie. Dokumentacja RODO agencji ochrony będzie mogła być bazą wiedzy dla pracowników zatrudnionych.

Zapraszamy do lektury szerszego opracowania

Zainteresowanych zagadnieniem wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych odsyłamy do naszego tekstu . RODO w branży ochrony.