Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Tom II – Komentarz RODO – PDF

Komentarz do RODO - Tom II

cyt.: „(…)W niniejszej monografii zajmuję się, najogólniej patrząc, odpowiedzią na pytanie o to kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem. W niniejszej monografii zajmuję się, najogólniej patrząc, odpowiedzią na pytanie o to kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem. Innymi słowy, zajmuję się w monografii odpowiedzią na pytanie o to, jakie należy spełnić warunki, by przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z prawem. Inaczej rzecz ujmując, pierwszym celem monografii jest ustalenie kiedy przetwarzanie
danych osobowych jest zgodne z prawem.(…)”.