Proste to RODO ochrona danych w sektorze medycznym

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych. RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w sektorze medycznym

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych:

Tematyka ochrony danych, w tym ochrony danych osobowych, obecna jest także w realiach podmiotów realizujących zadania w zakresie edukacji. Specyfika branżowa sprawia, iż wiele zagadnień wymaga szczegółowego omówienia. Mając na uwadze chęć niesienia realnej pomocy osobom zajmującym się organizacją pracy podmiotów w branży edukacyjnej stworzyliśmy serwis www.edu.prostetorodo.pl

Aktualności:

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa 30 marca 2020r. do Częstochowy, gdzie odbędą się Warsztaty szkoleniowe pn. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych. Jest to szkolenie podnoszące kompetencje oraz praktyczne umiejętności dyrekcji, pracowników administracji oraz osób zajmujących się ochroną danych osobowych w jednostkach oświatowych w interpretowaniu zagadnień wynikających z RODO i przepisów sektorowych. Tematyka ochrony danych w tym danych osobowych w realiach placówek oświatowych, wciąż budzi wiele kontrowersji. Przeprowadzona przez nas analiza potrzeb szkoleniowych pozwoliła na przygotowanie materiału szkoleniowego wycelowanego dokładnie najbardziej problematyczną tematykę. Szkolenie ma wyeliminować braki w umiejętnościach radzenia sobie ze stosowaniem w praktyce przepisów RODO. Kup bilet wstępu na warsztaty tutaj >>>

Komentarz do wzorów dokumentów Rzecznika Praw Dziecka

Nasz ekspert Mariusz Stasiak vel Stasek poddał ocenie treść publikacji, jaka ukazała się na oficjalnej stronie Rzecznika Praw Dziecka. Wnikliwa analiza proponowanych zapisów oraz merytoryczne uwagi eksperta Zespołu Proste to RODO sprawiają, iż czytelnik zupełnie inaczej patrzy na opublikowane propozycje wzorów oświadczeń.

Przetwarzanie danych przez CUW - Centrum Usług Wspólnych

Przetwarzanie danych przez CUW – Centrum Usług Wspólnych jest to jednostka powołana w celu zapewnienia wspólnej obsługi przez JST. Wspólną obsługę mogą prowadzić starostwo powiatowe / urząd gminy, inna jednostka organizacyjna powiatu / gminy, jednostka organizacyjna związku powiatów / gmin albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego, zwane dalej „jednostkami obsługującymi” (art. 10b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym). Czytaj więcej>>>

Opieka zdrowotna nad uczniami - po zmianach przepisów

Dnia 12 września 2019 r., weszła w życie nowa Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Regulacje ustawowe zastąpiły dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Najogólniej rzecz ujmując ww. Ustawa reguluje sposób świadczenia usług zdrowotnych w szkołach oraz wskazuje podmioty, które są zobowiązane do świadczenia tych usług oraz zapewnienia warunków organizacyjnych, a także sposób współpracy tych podmiotów. Czytaj więcej>>>

Oferta Sklep RODO dla oświaty

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.
30 marca 2020 r.
Częstochowa

5/5

499,00 pln

Regulamin monitoringu wizyjnego dla szkoły. Kompletne opracowanie wraz z klauzulą i infografiką.

5/5

150,00 pln

Wzór oświadczenia woli o upoważnieniu do odbioru dziecka z przedszkola, ze świetlicy szkolnej.

5/5

29,00 pln

Wystaw swoje produkty z branży RODO w naszym Sklep RODO / GDPR. Zapraszamy do współpracy. Prosimy o kontakt telefoniczny.

5/5

Tel.: 694 494 240