Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Księgarnia RODO

Księgarnia RODO. Zapraszamy wszystkich Państwa, jako czytelników do zapoznania się z nasza ofertą. Jednocześnie otwarci jesteśmy na propozycje nawiązania współpracy partnerskiej z wydawnictwami, bezpośrednio autorami, w zakresie wsparcia w sprzedaży książek. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż w branży ochrony danych osobowych publikacje książkowe, tradycyjne, wciąż cieszą się popularnością. Jednocześnie odnotowujemy stale rosnące zainteresowanie publikacjami elektronicznymi. Dlatego też tam gdzie to jest możliwe oferujemy dla Państwa książki w tej właśnie postaci (e-książki). Celem działu Księgarnia RODO jest przede wszystkim zachęcanie coraz szerszego grona odbiorców do czytania książek, a przez to i propagowanie wiedzy i umiejętności posługiwania się nią w praktyce.

Chcesz nawiązać z nami współpracę ...

Jeśli jesteś autorem, jeśli szukasz wydawnictwa, albo Twoje książki, już są dostępne w sprzedaży, a chcesz zwiększyć swoją sprzedaż poprzez dotarcie do właściwej grupy docelowej – koniecznie skontaktuj się z nami.

Tytuł: Komentarz do RODO – Przedmiot i cele. Zakresy prawa i wolności. Definicje.

Niniejsza praca poświęcona jest analizie zakresów obowiązywania RODO i podstawowym definicjom, które w RODO występują. Jednak celem pracy nie jest jedynie analiza przepisów prowadzona w sposób, w jaki prowadzi się zwykle analizę w komentarzach do aktów prawnych.

Autor: dr Jakub Rzymowski
ISBN: 978-83-953697-9-7
Ilość stron: 572
Wersja tradycyjna: Książka drukowana
Bezpłatnie wersja elektroniczna: PDF

Tytuł: Komentarz do RODO Tom II – Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych. Zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem.

W niniejszej monografii zajmuję się, najogólniej patrząc, odpowiedzią na pytanie o to kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem. Innymi słowy, zajmuję się w monografii odpowiedzią na pytanie o to, jakie należy spełnić warunki, by przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z prawem. Inaczej rzecz ujmując, pierwszym celem monografii jest ustalenie kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem.

Autor: dr Jakub Rzymowski
ISBN: 978-83-961774-5-2
Ilość stron: 502
Wersja tradycyjna: Książka drukowana
Bezpłatnie wersja elektroniczna: PDF

Czytelnia Proste to RODO