Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania dla Firm

Kompletny rejestr czynności przetwarzania dla firm. Obowiązek posiadania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych RCPD, za który odpowiada administrator danych osobowych, wynika z art. 30 ust. 1 RODO.

Każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają.”

Po pierwsze należy pamiętać iż UODO może skontrolować Firmę, czy posiadają Państwo RCPD. Należy pamiętać, że sam dokument, jego treść także podlegać będzie kontroli.

Jako Inspektorzy Ochrony Danych i specjaliści w ochronie danych osobowych postanowiliśmy zebrać nasze doświadczenia i opracowaliśmy kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych.

To nie tylko wzór, to dokument wypełniony danymi!

Zawiera m.in. szczegółowe kategorie danych i podstawy przetwarzania – elementy, które przysparzają najwięcej trudności.

Rejestr dostarczamy w formie edytowalnej, w postaci elektronicznej, w tabeli utworzonej w programie Excel w wersji 2016. Na życzenie możemy dostarczyć w innym formacie.

Grupa Robocza Art. 29, skupiająca unijnych rzeczników ochrony danych osobowych, w tym Prezesa UODO (dawniej GIODO), przyjęła stanowisko, w którym wskazuje, w jakich przypadkach administratorzy lub podmioty przetwarzające zatrudniające mniej niż 250 pracowników, muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania.

Obowiązek ten trzeba realizować, gdy przetwarzanie:

  • może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,
  • nie ma charakteru sporadycznego,
  • obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych.

Przy czym dla jego powstania wystarczy, że zachodzi którakolwiek z tych sytuacji samodzielnie. Z tego względu proponujemy kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania dla Firm.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w tworzeniu RCPD, albo interesuje Państwa zakup Wzoru RCPD wypełnionego dla firm, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą tutaj >>>

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2