Dokumentacja RODO dla firm

Jednoosobowe działalności gospoarczegospodarcze

Dokumentacja RODO – pakiet dedykowany dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowych działalności gospodarczych.

 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Klauzula Informacyjna dla:
  • kandydatów do pracy
  • pracowników
  • kontrahentów
  • nadawców / odbiorców korespondencji formularz www
  • nadawców / odbiorców korespondencji korespondencja email
 • Procedura nadawania cofania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • Procedura wyboru kontrahenta / Umowa powierzenia przetwarzania danych
 • Procedura zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do UODO
Standardy Ochrony Małoletnich dla szkół - procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w szkołach