Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Ujawnienie danych osobowych Pacjenta OIOM

Ujawnienie danych osobowych Pacjenta OIOM

Ujawnienie danych osobowych Pacjenta OIOM – jak informuje w sowim Komunikacie RPO z dnia 11-05-2023 –  doniesienia prasowe dotyczących możliwych nieprawidłowości w działaniach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego potwierdzać mogą fakt, iż doszło do ujawnienia danych osobowych osób, których sprawa dotyczy. RPO wskazuje, iż zdarzenie dotyczyć może danych pacjenta przebywającego na oddziale intensywnej terapii.

Jak czytamy dalej w Komunikacie RPO

cyt.: „Kolejny wątek sprawy to kwestia ujawnienia personaliów osoby, która zgłaszała nieprawidłowości i wielokrotnie kontaktowała się ze szpitalem. Jak wynika z doniesień prasowych, ujawniono je także w zakresie złożenia przez tę osobę zawiadomienia do prokuratury.  W związku z tym RPO Marcin Wiącek pyta prezesa UODO Jana Nowaka, czy wszczęto postępowanie w zakresie ochrony danych osobowych wskazanych osób. Także dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego prosi o informacje, czy podjęto czynności związane z możliwym naruszeniem ochrony danych osobowych.”

Udostępnianie dokumentacji medycznej ...