Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Nieuprawnione przeglądanie dokumentacji medycznej

Nieuprawnione przeglądanie dokumentacji medycznej przez personel medyczny

Nieuprawnione przeglądanie dokumentacji medycznej przez personel medyczny – niestety taka sytuacja nie tylko jest możliwa, ale niestety zdarza się, iż występuje. Nieuprawnione przeglądanie dokumentacji medycznej często jest bagatelizowane przez personel, który stara się tłumaczyć, że przecież nikomu nie dzieje się z tego powodu żadna krzywda, albo wskazuje na fakt, iż powodem była zwykła ludzka ciekawość. Nie zmienia to faktu, iż tego rodzaju praktyki są niedopuszczalne, zabronione prawem.

Zasady są dla wszystkich ...

Niedopuszczalne jest ...

Czy trudno jest ustalić, kto przeglądał dokumentację medyczną ...

Konsekwencje z życia wzięte ...

Warto przypomnieć personelowi te informacje ...

Warto jest przypomnieć personelowi zasady w oparciu, o które mogą realizować dostęp do dokumentacji medycznej, nie tylko po to, aby zagwarantować poszanowanie praw i wolności pacjentów, jako podmiotów danych, ale także po to, aby chronić interesy administratora danych osobowych, jak również samego instruowanego personelu. Każde takie zdarzenie należy analizować pod kątem również naruszenia ochrony danych osobowych, co w konsekwencji prowadzić będzie do konieczności uruchomienia procedury notyfikacji względem UODO, czy podmiotów danych. Pobierz opracowane przez nas materiały edukacyjne dla personelu.

Materiały edukacyjne dla pracowników podmiotów medycznych ...