Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego​

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego okres stanu zagrożenia epidemicznego został przedłużony.

Zgodnie z § 1.

cyt.: W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 679, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w § 2, w § 5 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 1113, w § 6 w ust. 1 i 3 oraz w § 7 wyrazy „31 marca 2023 r.” zastępuje się wyrazami 30 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna

Praca zdalna w firmie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego dokumentacja ...

Przepisy obowiązujące w okresie stanu epidemii / zagrożenia epidemicznego

Jakie przepisy przestaną obowiązywać po odwołaniu epidemii ...