Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Informacja o rzekomym wycieku danych z NFZ

Informacja o rzekomym wycieku danych z NFZ

Informacja o rzekomym wycieku danych z NFZ – nie dalej jak w dniu 20 marca 2023r., serwis Sekurak informował o próbach ataku z wykorzystaniem korespondencji email, ze wskazaniem na NFZ, jako nadawca korespondencji. Tym razem mamy modyfikację złośliwego email albowiem jako nadawca wskazany jest SZOI, poprawiono nieco brzmienie samej informacji, tak aby wprowadzić w błąd adresata i wywołać w nim poczucie, iż email zawiera faktycznie prawdziwą informacje – a tak nie jest. Raz jeszcze informujemy, pod żadnym pozorem nie klikamy w link wskazany w email, ani też nie uruchamiamy załącznika do wiadomości. Zgodnie z przyjętymi procedurami przekazaliśmy sprawę do CERT.

Jak wygląda taki email ...

Informacja o rzekomym wycieku danych z NFZ

Informacje uzupełniające ...