Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

E-skierowanie na leczenie albo rehabilitację uzdrowiskową

E-skierowanie na leczenie albo rehabilitację uzdrowiskową

E-skierowanie na leczenie albo rehabilitację uzdrowiskową – istotne zmiany, jakie wejdą w życie za sprawą Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową [Dz.U. 2023 poz. 399].

Celem jest usprawnienie procesu obsługi Pacjenta ...

cyt.: „Projektowane rozwiązania legislacyjne umożliwią wystawianie przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowań w postaci elektronicznej, bez konieczności czasochłonnej czynności ręcznego wypełniania druku skierowania na ten rodzaj świadczeń oraz wysyłki skierowania do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, która musi nastąpić, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2021 r. poz. 111), w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia. Przyjęte rozwiązanie usprawni proces obsługi pacjentów, dla których lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawi skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, przez skrócenie procesu wystawiania – wypełniania druku skierowania, jak również zniweluje ryzyko zagubienia wersji papierowej takiego druku czy też niewywiązania się z 30-dniowego terminu przesłania skierowania do właściwego oddziału NFZ. Również efektem dodanym proponowanego rozwiązania jest docelowa likwidacja kosztów związanych z drukami skierowań oraz usługi pocztowej – wysyłka skierowań w zamkniętej kopercie.”

Data wejścia w życie przepisów ...

Skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność i są potwierdzane na dotychczasowych zasadach. Do dnia 30 czerwca 2023 r. skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo  marca rehabilitację uzdrowiskową mogą być wystawiane i potwierdzane na dotychczasowych zasadach. Rozporządzenie wchodzi w życie 17 marca 2023 r.

Podstawa prawna

Wsparcie RODO

Wsparcie IT / NFZ