Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ochrona Danych Osobowych – Zaskarżanie decyzji Prezesa UODO

Ochrona Danych Osobowych – Zaskarżanie decyzji Prezesa UODO\\\\

Ochrona Danych Osobowych – Zaskarżanie decyzji Prezesa UODO – Konferencja on-line – organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych.

Ramowy program konferencji ...

W ramach patronatu proponujemy:

 • Zamieszczenie Państwa logo na stronie wydarzenia – kierujące do Państwa strony WWW.
 • Zamieszczenie informacji o patronacie w materiałach promocyjnych i w prezentacji wyświetlanej w trakcie wydarzenia online.

W zamian prosimy o:

 • Rozpowszechnienie informacji o konferencji w Państwa kanałach komunikacji, np. na stronie WWW, w newsletterze, mediach społecznościowych, w formie notatki lub w innej możliwej dla Państwa.

Termin wydarzenia ...

Konferencja odbędzie się dnia 26 stycznia 2023r.

Harmonogram szczegółowy ...

10:00 10:10 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
10:10 11:20
Część wykładowa ze specjalnym udziałem prof. Wojciecha Wiewiórowskiego Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
11:20 11:35
Przerwa
11:35 13:30
Panel dyskusyjny

Prowadzący: adw. Adam Szkurłat

Uczestnicy:

 • dr Edyta BielakJomaa była Prezes UODO, of counsel w Lubasz i Wspólnicy,
 • mec. Ewa KurowskaTober partner w DLA Piper,
 • prof. Grzegorz Sibiga partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy,
 • Paweł Makowski wiceprezes zarządu Jamano sp. z o.o.

Poruszone zostaną następujące tematy:

 • najczęstsze błędy w sporządzaniu skarg;
 • problemy proceduralne związane z rozpoznawaniem skarg;
 • doświadczenia związane z zaskarżaniem decyzji Prezesa UODO – wnosić, czy nie wnosić skargi?
 • Ocena przyjętego modelu zaskarżania rozstrzygnięć Prezesa UODO i planowanych zmian w tym zakresie – efektywność systemu egzekucji RODO;
 • przegląd kluczowych kierunków orzeczniczych w UE i w Polsce.

13:30 zakończenie konferencji

Bezpłatny udział w wydarzeniu ...

Organizowana jest z okazji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz Dnia Inspektora Ochrony Danych. Kierowana do osób zajmujących się dziedziną ochrony danych osobowych, Inspektorów Ochrony Danych, specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji etc. Celem wydarzenia jest tworzenie i wspieranie środowiska specjalistów ochrony danych osobowych, w tym Inspektorów Ochrony Danych, przekazywanie aktualnej wiedzy oraz dobrych praktyk. Przewidujemy udział ok. 300 uczestników podczas konferencji live. Udział w konferencji jest otwarty i bezpłatny.