Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Pakiet dokumentów do wykonania Audytu KRI

Pakiet dokumentów do wykonania Audytu KRI – podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i  eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.

Jakie dokumenty wspierają osobę wykonującą Audyt KRI

Dokumentacja przygotowująca do Audytu KRI

 • Pismo w sprawie zwołania narady otwierającej
 • Protokół z narady otwierającej zadania audytowe
 • Upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego

Realizacja audytu

 • Samoocena – Ankieta dotycząca działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych
 • Samoocena – Zestawienie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych
 • Audyt bezpieczeństwa informacji
 • Zestawienie dokumentów stanowiących SZBI

Zakończenie audytu

 • Pismo do kierownika jednostki w sprawie przekazania sprawozdania
 • Pismo w sprawie zwołania narady zamykającej
 • Protokół z narady zamykającej zadanie audytowe
 • Sprawozdanie z audytu wewnętrznego

Instrukcja wykonania Audytu Bezpieczeństwa Informacji KRI

 • Wprowadzenie do instrukcji.   
 • Rozdział 1 – KRI- co to i kogo dotyczy?   
 • Rozdział 2 – Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.   
 • Rozdział 3 – Cel, dobre praktyki i przygotowanie audytu.   
 • Rozdział 4 – Realizacja audytu.   
 • Rozdział 5 – Zakończenie audytu.   
 • Podsumowanie.
   10