Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Pakiet dokumentów do wykonania Audytu KRI

Pakiet dokumentów do wykonania Audytu KRI – podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i  eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.

Jakie dokumenty wspierają osobę wykonującą Audyt KRI

Dokumentacja przygotowująca do Audytu KRI

 • Pismo w sprawie zwołania narady otwierającej
 • Protokół z narady otwierającej zadania audytowe
 • Upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego

Realizacja audytu

 • Samoocena – Ankieta dotycząca działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych
 • Samoocena – Zestawienie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych
 • Audyt bezpieczeństwa informacji
 • Zestawienie dokumentów stanowiących SZBI

Zakończenie audytu

 • Pismo do kierownika jednostki w sprawie przekazania sprawozdania
 • Pismo w sprawie zwołania narady zamykającej
 • Protokół z narady zamykającej zadanie audytowe
 • Sprawozdanie z audytu wewnętrznego

Instrukcja wykonania Audytu Bezpieczeństwa Informacji KRI

 • Wprowadzenie do instrukcji.   
 • Rozdział 1 – KRI- co to i kogo dotyczy?   
 • Rozdział 2 – Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.   
 • Rozdział 3 – Cel, dobre praktyki i przygotowanie audytu.   
 • Rozdział 4 – Realizacja audytu.   
 • Rozdział 5 – Zakończenie audytu.   
 • Podsumowanie.
   10