Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Nowe zasady rozliczania szczepień COVID-19

Nowe zasady rozliczania szczepień COVID-19

Nowe zasady rozliczania szczepień COVID-19 oraz przeciwko grypie określone w Zarządzeniu Prezesa NFZ [118/2022/DSOZ] z dnia 20 września 2022r.  zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [217/2021/DSOZ]

Co z Załącznikiem nr 4 ...

Jak wynika z treści Zarządzenia Prezesa NFZ Załącznik nr 4 – traci swoją moc, z dniem wejścia w życie przepisów. Innymi słowy nie będzie potrzeby dołączania załącznika do wystawianych rachunków. 

Źródło informacji ...

Autor: Iga Szczech