Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Niedogrzana szkoła przedszkole i zdalne nauczanie

Niedogrzana szkoła przedszkole i zdalne nauczanie

Niedogrzana szkoła przedszkole i zdalne nauczanie. Gminy i Powiaty szykują się do zdalnej nauki z powodu drastycznych podwyżek cen ogrzewania.

Obowiązkowa zmiana treść statutów ...

Pisaliśmy o zmianach w statutach w naszym opracowaniu „Jak wprowadzić zmiany do statutu w związku ze zdalnym nauczaniem w roku szkolnym 2022/2023” Ministerstwo Edukacji i Nauki postanowiło interweniować wydając Komunikat MEiN z dnia 15 września 2023r., w sprawie zapowiedzi o wprowadzeniu zdalnego nauczania z powodu wzrostu cen energii, braku opału – są bezzasadne.

Doświadczenie uczy ...

Kiedy w minionym roku szkolnym mowa była o tym, że zdalnej nauki nie będzie – pamiętamy, że już po miesiącu się pojawiła. Może lepiej odkurzyć konta na platformie do zdalnej nauki i na radzie pedagogicznej przypomnieć parę zasad bezpiecznej pracy w cyberprzestrzeni, wykorzystując do tego nasze nagranie szkoleniowe Odcinek 3 – cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela. Warto także upewnić się, czy wszystkie procedury do nauki zdalnej są wdrożone

Materiały źródłowe ...

Komunikat MEiN z dnia 15 września 2023r., w sprawie zapowiedzi o wprowadzeniu zdalnego nauczania z powodu wzrostu cen energii, braku opału – są bezzasadne. [Dostęp: 16.09.2022r., godz.: 8:30]

Gotowe wzory zapisów do statutu szkoły i przedszkola ...

Wybrane materiały dla placówek oświatowych ...