Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wyciek danych z serwerów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Wyciek danych z serwerów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Wyciek danych z serwerów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sprawa jest poważna ...

Jak informuje nas treść komunikatu na stronie RPO, w skierowanej do Rzecznika skardze zwrócono uwagę, na to, iż sytuacja jest poważna ze względu na zakres danych podlegających nieuprawnionemu udostępnieniu. Chodzi o imiona i nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, formę władania oraz inne dane zawarte w księgach wieczystych. Budzi to zaniepokojenie Rzecznika. Dlatego prosi prezesa UODO oraz głównego geodetę kraju o informacje co do podjętych działań. 

Źródło informacji ...

Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI ...