Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Wyciek danych z serwerów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Wyciek danych z serwerów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Wyciek danych z serwerów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sprawa jest poważna ...

Jak informuje nas treść komunikatu na stronie RPO, w skierowanej do Rzecznika skardze zwrócono uwagę, na to, iż sytuacja jest poważna ze względu na zakres danych podlegających nieuprawnionemu udostępnieniu. Chodzi o imiona i nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, formę władania oraz inne dane zawarte w księgach wieczystych. Budzi to zaniepokojenie Rzecznika. Dlatego prosi prezesa UODO oraz głównego geodetę kraju o informacje co do podjętych działań. 

Źródło informacji ...

Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI ...