Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Dokumentacja RODO dla Koła Łowieckiego

Dokumentacja RODO dla Koła Łowieckiego

Dokumentacja RODO dla Koła Łowieckiego – nie ulega jakimkolwiek wątpliwościom, iż Koła Łowieckie, zrzeszające osoby fizyczne są podstawowym ogniwem organizacyjnym w Polskim Związku Łowieckim w realizacji celów i zadań łowiectwa. Ponadto należy dostrzec, że Koła Łowieckie posiadają osobowość prawną i ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Jednak to nie wszystko, albowiem Koła Łowieckie, w związku ze swoją aktywnością są także Administratorem Danych Osobowych.

Czy Koło Łowieckie jest administratorem danych ...

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „Administrator Danych Osobowych” – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Jak wygląda to w praktyce ...

Praktyka pokazuje, iż działania Kół Łowieckich w rzeczywistości ograniczają się w przeważającej mierze do opracowania tzw. Klauzul Informacyjnych dla swoich członków i podawania ich do wiadomości. Niestety jednak pomimo tego, że obowiązek informacyjny, o jakim mowa w art. 13 RODO, jest obowiązkiem, który należy realizować, takich obowiązków Koło Łowieckie, chcące być zgodnym z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, musi realizować o wiele więcej.

Patrząc na cele działalności Koła Łowieckiego, które swoje działania opiera w przeważającej mierze na Statucie oraz przepisach Ustawy z dnia 13 października 1995r., Prawo Łowieckie, dojść należy do wniosku, iż z większość zadań, jakie realizowane są przez Koła Łowieckie, wiąże się z przetwarzanie danych osobowych.

Koło Łowieckie przetwarza dane osobowe ...

Począwszy od postępowania, które dotyczy wpisu na listę członków Koła Łowieckiego, poprzez procesy obsługi wniosków o przyjęcie na staż, organizacją polowań indywidualnych, grupowych, organizację polowań z udziałem cudzoziemców, raportowanie, a skończywszy na działalności finansowe, odszkodowawczej, czy postępowania związane z wykluczeniem – wszędzie tam mamy do czynienia z procesami przetwarzania danych osobowych, za prawidłowość, których i za zabezpieczenie, których odpowiedzialny jest Administrator Danych Osobowych.

Zabezpieczenia ...

Należy także uświadomić sobie, że Koła Łowieckie działają w różnych realiach, jedne wykorzystują sprzęt informatyczny i aplikacje do swojej działalności statutowej, inne działają w sposób tradycyjny. Bez względu jednak na to, w pierwszy, jak i w drugim przypadku, Koła Łowieckie mają określone obowiązki w zakresie wprowadzenia i stosowania środków organizacyjno – technicznych, które zabezpieczać mają dane przetwarzane. Z tego względu zobowiązane są do wdrożenia przepisów RODO w praktyce swojego funkcjonowania.

Dokumentacja RODO dla Koła Łowieckiego

Dodaj komentarz