Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dokumentacja RODO dla Koła Łowieckiego

Dokumentacja RODO dla Koła Łowieckiego

Dokumentacja RODO dla Koła Łowieckiego – nie ulega jakimkolwiek wątpliwościom, iż Koła Łowieckie, zrzeszające osoby fizyczne są podstawowym ogniwem organizacyjnym w Polskim Związku Łowieckim w realizacji celów i zadań łowiectwa. Ponadto należy dostrzec, że Koła Łowieckie posiadają osobowość prawną i ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Jednak to nie wszystko, albowiem Koła Łowieckie, w związku ze swoją aktywnością są także Administratorem Danych Osobowych.

Czy Koło Łowieckie jest administratorem danych ...

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „Administrator Danych Osobowych” – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Jak wygląda to w praktyce ...

Praktyka pokazuje, iż działania Kół Łowieckich w rzeczywistości ograniczają się w przeważającej mierze do opracowania tzw. Klauzul Informacyjnych dla swoich członków i podawania ich do wiadomości. Niestety jednak pomimo tego, że obowiązek informacyjny, o jakim mowa w art. 13 RODO, jest obowiązkiem, który należy realizować, takich obowiązków Koło Łowieckie, chcące być zgodnym z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, musi realizować o wiele więcej.

Patrząc na cele działalności Koła Łowieckiego, które swoje działania opiera w przeważającej mierze na Statucie oraz przepisach Ustawy z dnia 13 października 1995r., Prawo Łowieckie, dojść należy do wniosku, iż z większość zadań, jakie realizowane są przez Koła Łowieckie, wiąże się z przetwarzanie danych osobowych.

Koło Łowieckie przetwarza dane osobowe ...

Począwszy od postępowania, które dotyczy wpisu na listę członków Koła Łowieckiego, poprzez procesy obsługi wniosków o przyjęcie na staż, organizacją polowań indywidualnych, grupowych, organizację polowań z udziałem cudzoziemców, raportowanie, a skończywszy na działalności finansowe, odszkodowawczej, czy postępowania związane z wykluczeniem – wszędzie tam mamy do czynienia z procesami przetwarzania danych osobowych, za prawidłowość, których i za zabezpieczenie, których odpowiedzialny jest Administrator Danych Osobowych.

Zabezpieczenia ...

Należy także uświadomić sobie, że Koła Łowieckie działają w różnych realiach, jedne wykorzystują sprzęt informatyczny i aplikacje do swojej działalności statutowej, inne działają w sposób tradycyjny. Bez względu jednak na to, w pierwszy, jak i w drugim przypadku, Koła Łowieckie mają określone obowiązki w zakresie wprowadzenia i stosowania środków organizacyjno – technicznych, które zabezpieczać mają dane przetwarzane. Z tego względu zobowiązane są do wdrożenia przepisów RODO w praktyce swojego funkcjonowania.

Dokumentacja RODO dla Koła Łowieckiego