Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zdalna nauka od września

Zdalna nauka od września

Zdalna nauka od września – od 1 września 2022r., obowiązywać będzie art. 125a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, który wprost określa sytuacja, w których to dochodzić będzie do zawieszenia zajęć co w konsekwencji oznaczać będzie organizację zajęć z zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie wykonawcze ...

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, w przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w art. 125a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Co bardzo istotne przepisy ww. Rozporządzenia  stosuje się odpowiednio do niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek

Jak przygotować szkołę, przedszkole do nauki zdalnej ...

Osoby kierujące placówkami oświaty będą zatem musiały, odpowiednio wcześnie, przygotować i wdrożyć do stosowania od 1 września 2022r., dokumentację pozwalającą na organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w przypadku zawieszenia nauczania w placówce. To nie wszystko, należy dokonać nowelizacji treści Statutu , według wymagań, jakie wprowadza w życie art. 125a ust. 7 Ustawy PO.