Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Integracja mMedica z RTG

Integracja mMedica z RTG

Integracja mMedica z RTG jest procesem, który istotnie usprawnia i przyspiesza pracę personelu medycznego z dokumentacją Pacjenta. Tym samym usprawnia proces udzielania świadczeń medycznych. Dzięki automatyzacji procesu przesyłania i zapisywania danych z opisu badania diagnostycznego, skraca się istotnie czas oczekiwania Pacjenta na wyniki.

Aplikacja mMedica ...

Warunkiem przeprowadzenia procesu integracji jest to, aby podmiot medyczny korzystał z aplikacji gabinetowej mMedica. Przeprowadzenie procesu integrowania systemów wymaga jednak szczegółowej analizy systemu teleinformatycznego podmiotu tak, aby na podstawie osiągniętych wyników przygotować indywidualny plan do wdrożenia. 

Pracownia diagnostyczna działające w systemie PIK HL7CDA ...

Istotne dla poprawności realizacji procesu integracji jest ustalenie i potwierdzenie, że dostawca usług diagnostycznych, technicznie zapewnia wymianę danych zgodną ze standardem HL7 CDA. Patrząc na temat z perspektywy czasu i rozwoju aplikacji warto jest również ustalić, że od III kwartału 2022r. taka wymiana u dostawcy usług diagnostycznych będzie realizowana zgodnie ze standardem PIK HL7 CDA

Bezpieczeństwo informacji ...

Prace wykonywane są z wykorzystaniem bezpiecznych zdalnych dostępów do zasobów, co gwarantuje bezpieczeństwo dla procesu integracji z pracownią diagnostyczną.

Kompleksowa obsługa procesu wdrożenia ...

W ramach wykonywanej przez nas usługi, jednostka otrzymuje kompleksowe wsparcie. Poniżej prezentujemy ramowy schemat działania. Schemat pokazujący, jak przebiega całościowy proces wdrożenia i uruchomienia integracji z zewnętrznym laboratorium:

  • Wykupienie i zaczytanie licencji eWyniki Diag.
  • Pozyskanie danych webserwisu i pliku przekodowania od Pracowni RTG
  • Dodanie kontrahenta (Pracowni RTG) i konfiguracja wymiany danych webservice z uwzględnieniem konfiguracji sieci lokalnej klienta.
  • Przekodowanie słownika badań – wybór badań wykonywanych przez personel i powiązanie ich z wystawionymi przez Pracownię RTG.
  • Testy wysyłki zleceń i odbioru opisów badań z weryfikacją zapisu do e-Archiwum.
  • Szkolenie personel.