Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Kto poradzi sobie z zamieszczaniem danych w jawnym rejestrze umów

Kto poradzi sobie z zamieszczaniem danych w jawnym rejestrze umów

Kto poradzi sobie z zamieszczaniem danych w jawnym rejestrze umów – nie każdy. Dnia 27 maja 2022r., miała miejsce pierwsza edycja warsztatów „Jawny rejestr umów – jak radzić sobie z realizacją obowiązków zamieszczania danych„, jakie zorganizowane zostały przez Proste to RODO. Serdecznie dziękujemy Uczestnikom, za wzięcie udziału w naszych warsztatach. Poniżej prezentuję Państwu moje subiektywne zdanie, będące swego rodzaju podsumowaniem.

Prowadzenie rejestru to nie czynność techniczna ...

Niestety obserwując rzeczywistość, słuchając wypowiedzi, osób reprezentujących podmioty, które będą zobowiązane do zamieszczania danych w rejestrze, trudno jest się nie zgodzić z taką konkluzją. W mojej ocenie najgorsze jednak jest to, iż wynika to po prostu z braku znajomości przepisów oraz przekonania, iż realizacja obowiązku polega tylko i wyłącznie na technicznym aspekcie wpisywania informacji do formularzy rejestrowych.

Odpowiedzialnych za przekazywanie danych trzeba przygotować ...

Osobiście mam wrażenie, iż całkowicie nie jest dostrzegany problem, który sygnalizuje również w swoich wystąpieniach Rzecznik Praw Obywatelskich, problem związany z koniecznością przygotowania kadry, która faktycznie wykonywać będzie obowiązki, które nałożone zostały na kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Również i ten aspekt zdaje się być pomijany, z uwagi na fakt, obowiązującego przekonania, iż prowadzenie jawnego rejestru umów nie wymaga znajomości przepisów innych, aniżeli te, które stanowią o jego prowadzeniu. Osoby, które będą odpowiedzialne za zamieszczanie, przekazywanie danych do jawnego rejestru umów należy odpowiednio najpierw przygotować i przeszkolić.

Nieznajomość prawa szkodzi ...

Można z cała odpowiedzialnością stwierdzić, iż w rzeczywistości, każdy element związany z jawnym rejestrem umów, wymaga znajomości stosownych przepisów. W ramach szkolenia Mecenas Joanna Martyniuk – Placha zwraca uwagę na różnego rodzaju kwestie, które w praktyce mogą prowadzić do powstania istotnych wątpliwości, który muszą zostać rozwiązane, aby nie narazić się na odpowiedzialność związaną z nieprawidłowym zgłaszaniem danych do rejestru.

Kilka przykładów, z którymi trzeba się zmierzyć ...

Poniżej kilka przykładów, z którymi Państwo, jak zobowiązani do zamieszczania danych w jawnym rejestrze umów będziecie musieli się zmierzyć. Innymi słowy, będziecie musieli, znać odpowiedź na to, jak należy się zachować.

  • [Data zawarcia umowy] Zwróćmy chociażby uwagę na prozaiczną rzecz, jaką jest termin, w jakim to dane powinny zostać zamieszczone w jawnym rejestrze umów. Sprawa wydaje się prosta, bo mówimy o 14 dniach, liczonych od dnia zawarcia umowy, ale czy jesteście Państwo, już tak kategorycznie pewni, czy data zamieszczona na druku umowy, której dane podlegać mają zarejestrowaniu, jest datą „zawarcia umowy”, czy aby nie jest to „data sporządzenia umowy”, albo czy nie jest to „data podpisania umowy przez zamawiającego”, a może jest to „data sporządzenia projektu” i ostatecznie co w sytuacji, jeśli przy podpisie jednej ze stron widnieje „inna dana”.
  • [Umowy bezterminowe] Bez względu na to, czy utrzyma się próg 500 zł, czy też przejdziemy do progu 5000 zł bez podatku od towarów u usług, jako próg warunkujący umieszczenie danych w rejestrze, czy jako osoby wprowadzające dane do rejestru będziecie Państwo w stanie określić, jak należy postąpić z umową, zawartą na dostawę mediów do jednostki, albo jak należy się zachować w sytuacji, kiedy to jednostka zawarła roczną umowę na dostawy kwiatów realizowaną miesięcznie przy założeniu, iż wartość każdej z dostaw kształtuje się na poziomie 499 zł?
  • [Faktura VAT] Zastanówcie się Państwo, czy będziecie w stanie podjąć decyzję, czy należy, czy nie należy, umieszczać w rejestrze danych sprzedawcy, w sytuacji kiedy przedmiotem sprzedaży jest np. paliwo i dysponujecie Państwo tylko i wyłącznie Fakturą VAT, opiewającą na kwotę 600 zł, nie zawarto żadnej umowy w tym zakresie.
  • [Określenie przedmiotu umowy] Czy jesteście Państwo w stanie kategorycznie wyjaśnić sobie, jak zrealizujecie obowiązek zamieszczenia danych w rejestrze jeśli chodzi o określenie przedmiotu umowy? Prozaicznie prosta sprawa okazuje się być dwuznaczna, czy należy opisać, iż przedmiotem umowy jest „wykonanie usługi” bądź „dostawa towaru”, czy też precyzyjnie wskazać, iż „przedmiotem umowy jest dostawa wiązanki kwiatów”?
  • [Źródło informacji o współfinansowaniu przedmiotu umowy] Jak poradzą sobie Państwo z obowiązkiem zamieszczenia w rejestrze informacji o tym, jakie jest źródło i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy?
  • [Formy zawierania umów] Zakładam, iż znikomy odsetek podmiotów zobowiązanych dostrzega także problemy, jakie w praktyce może wywołać posługiwanie się przy zawieraniu umów formą dokumentową.
  • [Inspektor Ochrony Danych] Również IOD będą mieli swoje zadania do zrealizowania za sprawą pojawienia się nowego procesu przetwarzania danych w organizacji, jak również nowego odbiorcy, którego należałoby wykazać chociażby w klauzulach informacyjnych, jakimi się administrator danych osobowych posługuje.

Wyłączenie obowiązku zamieszczania danych ...

Dane dotyczace osoby pełniącej funkcje publiczne ...

Podsumowanie ...

Kto poradzi sobie z zamieszczaniem danych w jawnym rejestrze umów

Zgłoszenie internetowe

TAK!
Kliknij w ikonę koszyka i podaj dane zamawiającego. Automatycznie otrzymasz Fakturę VAT.

Zgłoszenie telefoniczne

TAK!
Wystarczy, że do nas zadzwonisz i podasz dane niezbędne do rejestracji na szkoleniu.
tel. 694 49 240

Formularz zgłoszeniowy

TAK!
Pobierz formularz zgłoszeniowy, kliknij w ikonę powyżej a następnie prześlij wypełnione zgłoszenie na
biuro@prostetorodo.pl

Przelew tradycyjny

Faktura VAT z 7-dniowym terminem płatności od razu wysyłana jest na email

Przelewy 24

Faktura VAT wysyłana jest na email

Zwolnienie z VAT

Aby skorzystać ze zwolnienia
(art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit c Ustawa o podatku od towarów i usług)
pobierz i wypełnij oświadczeniem dot. podatku od towarów i usług oraz prześlij je do nas na adres email
biuro@prostetorodo.pl