Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość RODO

Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość RODO

Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość RODO – prostetorodo.pl – jako patron medialny wydarzenia wraz z organizatorem Kancelarią Prawną Lubasz i Wspólnicy pragnie zaprosić Państwa bardzo serdecznie na konferencję, która odbędzie się już 25 maja 2022r. Spotkanie odbędzie się w formule online. Każdy z Państwa może wziąć w nim udział zupełnie nieodpłatnie.

Odtwórz film na temat Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość RODO

Agenda spotkania przedstawia się następująco ...

Konferencja poświęcona jest praktycznym aspektom stosowania RODO.

 • W panelu 1 „Przeszłość” ocenie podlegać będą 4 lata doświadczeń
  i wniosków płynących z decyzji i wystąpień organu, orzecznictwa sądów administracyjnych, wypowiedzi doktryny i praktyki.
 • W panelu 2 „Teraźniejszość” będziemy szukać odpowiedzi na aktualne problemy dotyczące w szczególności manipulacji, sygnalistów, HR, marketingu online, relacji ADO-procesor.
 • W panelu 3 „Przyszłość” wskażemy wyzwania związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji, regulacji Data act, e-Privacy, regulacji transferowych ze szczególnym uwzględnieniem transferów do USA, jak i perspektywy prawa ochrony danych osobowych.

PRZESZŁOŚĆ (2018-2022)

panel poświęcony dotychczasowej problematyce związanej ze stosowaniem RODO

 • Podsumowanie 4 lat obowiązywania RODO – dr Edyta Bielak-Jomaa
 • Aktywności Prezesa UODO jako forma kształtowania praktyki ze szczególnym uwzględnieniem realizacji funkcji IOD – dyr. Jacek Młotkiewicz
 • Spójność czy brak spójności w wykładni przepisów RODO – dr hab. Arwid Mednis
 • Wpływ na praktykę stosowania RODO decyzji Prezesa UODO i orzeczeń sądów administracyjnych – prof. Grzegorz Sibiga
 • Dobre praktyki wdrożeniowe z perspektywy doświadczeń 4 lat obowiązywania RODO – Michał Kluska

TERAŹNIEJSZOŚĆ (2022)

PRZYSZŁOŚĆ (>2023)

 • Sztuczna inteligencja – Roman Bieda
 • Nowy etap międzynarodowego przekazywania danych osobowych – dr Damian Karwala
 • E-Privacy – Witold Chomiczewski 
 • Kierunki rozwoju prawa ochrony danych osobowych z perspektywy praw podstawowych – dyr. Mirosław Wróblewski
 • Wpływ NGO na kształtowanie poziomu ochrony danych osobowych – Wojciech Klicki
 • GDPR Risk Tracker 2.0 – jak tu dotarliśmy i dokąd zmierzamy – Wojciech Grenda

Jak zarejestrować się do udziału w konferencji ...