Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zasady bezpieczeństwa w uczelniach

Zasady bezpieczeństwa w uczelniach

Zasady bezpieczeństwa w uczelniach, jakie wynikają ze zniesienia obostrzeń sanitarnych. Jak informuje nas MEiN w swoim komunikacie z dnia 06.04.2022r. , w przygotowanych materiałach znajdziemy m.in. informacje odnoszące się do zniesionego obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie uczelni, instytutu lub federacji oraz zapisy traktujące o kształceniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tzw. nauka zdalna. Wskazano, że wszelkie wydarzenia uczelniane, spotkania i imprezy mogą być organizowane w pełnym projektowanym wymiarze uczestników. W zaleceniach wskazano również, że regulacje wewnątrzuczelniane powinny być dostosowane do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych wynikających z obowiązujących przepisów.

Dodaj komentarz