Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Rozporządzenie KRI istotna zmiana przepisów

Rozporządzenie KRI istotna zmiana przepisów

Rozporządzenie KRI istotna zmiana przepisów. Przypomnijmy tylko, to o czym pisaliśmy w naszym poprzednim opracowaniu w cyklu „Rzymowski uważa, że …„. Wskazywaliśmy na brzmienie art. 26 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Konsekwencją obowiązywania ww przepisu jest utrata mocy wiążącej przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych [dalej Rozporządzenie KRI]. Utraty mocy obowiązującej Rozporządzenia KRI przypada na dzień 23 maja 2022r..

Projektowane są przepisy wprowadzające zmiany ...

Obecnie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych. [Druk 2073] Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – usprawnienia zasad realizacji zadań administracji publicznej w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych m.in.: zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, szybsza i kompleksowa realizacja projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców

Co oznacza ta zmiana w praktyce ...

W praktyce zmiana oznacza, iż po wejściu w życie – projektowane na dzień dzisiejszy tj. 25 marca 2022r., – przepisu art. 6 ww. Ustawy, zmianie ulegnie brzmienie wyżej cytowanego przepisu art. 26 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, który to przepis zakładał 36 miesięczny okres obowiązywania Rozporządzenia KRI.

Audyt Bezpieczeńśtwa Informacji - Audyt KRI

Źródło ...