Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Rozporządzenie KRI istotna zmiana przepisów

Rozporządzenie KRI istotna zmiana przepisów

Rozporządzenie KRI istotna zmiana przepisów. Przypomnijmy tylko, to o czym pisaliśmy w naszym poprzednim opracowaniu w cyklu „Rzymowski uważa, że …„. Wskazywaliśmy na brzmienie art. 26 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Konsekwencją obowiązywania ww przepisu jest utrata mocy wiążącej przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych [dalej Rozporządzenie KRI]. Utraty mocy obowiązującej Rozporządzenia KRI przypada na dzień 23 maja 2022r..

Projektowane są przepisy wprowadzające zmiany ...

Obecnie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych. [Druk 2073] Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – usprawnienia zasad realizacji zadań administracji publicznej w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych m.in.: zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, szybsza i kompleksowa realizacja projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców

Co oznacza ta zmiana w praktyce ...

W praktyce zmiana oznacza, iż po wejściu w życie – projektowane na dzień dzisiejszy tj. 25 marca 2022r., – przepisu art. 6 ww. Ustawy, zmianie ulegnie brzmienie wyżej cytowanego przepisu art. 26 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, który to przepis zakładał 36 miesięczny okres obowiązywania Rozporządzenia KRI.

Audyt Bezpieczeńśtwa Informacji - Audyt KRI

Źródło ...