Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Informacja o prawie do świadczeń w eWUŚ

Informacja o prawie do świadczeń w eWUŚ

Informacja o prawie do świadczeń w eWUŚ – w Komunikacie NFZ informuje, iż planowane jest wdrożenie rozwiązania polegającego na przekazywaniu poprzez eWUŚ informacji o posiadaniu uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy Specustawy

Informacje w aplikacji webowej ...

Informacje w aplikacji webowej dostępnej pod adresem https://ewus.nfz.gov.pl w przypadku, gdy osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ posiada uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyświetli się poniższy ekran, na którym widnieje flaga Ukrainy:

https://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/ewus/tworcy-oprogramowania/

W wersji sieciowej usługi ...

Dodatkowa informacja o posiadaniu uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została wprowadzona poprzez rozszerzenie elementu „informacja_dodatkowa” o nowy kod „UKR”. Szczegóły dotyczące opisu elementu zawarto poniżej.

Komunikat NFZ

Klauzula informacyjna dla Pacjentów w języku ukraińskim