Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Czy kserować dokument tożsamości pacjenta z Ukrainy

Czy kserować dokument tożsamości pacjenta z Ukrainy

Czy kserować dokument tożsamości pacjenta z Ukrainy, oto pytanie, które stawiane jest w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi, jakie wyrażają podmioty medyczne, udzielające świadczeń zdrowotnych obywatelom Ukrainy uprawnionym do świadczeń zdrowotnych podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [Dz.U. 2022 poz. 583]

Ewidencjonowanie świadczeń udzielanych obywatelom Ukrainy ...

Obowiązkowe ewidencjonowanie świadczeń udzielanych obywatelom Ukrainy. Z treści Komunikatu NFZ z dnia 26 lutego 2022r. wynika, powinność ewidencjonowania odrębnie każdy przypadku udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP. Literalne odczytanie treści tego komunikatu nie wskazuje na obowiązek tworzenia kopii/skanowania dokumentów tożsamości ww. osób, w związku z udzielaniem im świadczeń zdrowotnych.

Podstawowe zasady realizacji recept ...

Z treści Komunikatu nr 5 NFZ z dnia 14 marca 2022r. określającego podstawowe zasady realizacji recept wynika iż realizacja recept wystawionych z kodem IN dla osób uprawnionych z mocy specustawy odbywa się analogicznie, jak w przypadku obywateli UE z prawem do świadczeń, z zastrzeżeniem braku obowiązku posiadania karty EKUZ lub poświadczenia NFZ jak również wynika, iż nie ma potrzeby kopiowania/skanowania dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Stanowisko ...

Czy należy kserować dokumenty paszporty obywateli Ukrainy

Czy kserować dokument tożsamości pacjenta z Ukrainy

Odpowiedź, jaką uzyskał nasz czytelnik z NFZ ...

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Klauzula informacyjna dla Pacjentów w języku ukraińskim