Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Rekomendacje cyberbezpieczeństwa dla podmiotów medycznych

Rekomendacje cyberbezpieczeństwa dla podmiotów medycznych

Rekomendacje cyberbezpieczeństwa dla podmiotów medycznych opublikowane przez Centrum e-Zdrowia, oraz rekomendacje prawidłowych praktyk dla obywateli opublikowane przez CERT.

Rekomendacje cyberbezpieczeństwa dla podmiotów medycznych. Pobierz >>>

Rekomendacje cyberbezpieczeństwa dla użytkowników sieci. Pobierz >>>

Przyczyny problemów ...

Eksperci szacują, że do 2021 roku, roczny koszt cyberprzestępczości osiągnie 6 bilionów dolarów. Kluczowe jest zatem regularne podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem świadomości i wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych wśród wszystkich osób zatrudnionych. Okazuje się, że to niestety najczęściej osoby zatrudnione odpowiadają za największą ilość zagrożeń bezpieczeństwa informacji. Sytuacje takie wynikają w większości z niezamierzonych błędów oraz braku wiedzy z zakresu ochrony danych. Można temu próbować zapobiegać chociażby poprzez ciągłe uświadamianie i szkolenie personelu. Pośpiech i stres, które stale towarzyszą zwłaszcza pracownikom medycznym mogą być przyczyną naruszeń ochrony danych czy incydentów bezpieczeństwa informacji. Niestety zdarzają się również przypadki, w których personel celowo nie przestrzega zasad uznając, iż w świetle głównej misji podmiotu leczniczego konieczność ochrony danych jest zupełnie nieważna. Takie lekceważące podejście może być przyczyną wystąpienia poważnych incydentów naruszenia danych osobowych. Pracownicy, pomimo iż wiedzą, że nie powinni tak postępować, potrafią kliknąć np. w hiperłącze od nieznanego odbiorcy, podać swoje dane logowania do systemów informatycznych czy nieświadomie pobrać złośliwe oprogramowanie. Część osób uznaje, że szyfrowanie / zabezpieczanie hasłem wysyłanych wiadomości zawierających dane osobowe jest trudne, zabiera zbyt dużo czasu i w ogóle nie jest potrzebne. Często spotykanym tłumaczeniem jest również: „tyle lat tak robię i nigdy nic się nie wydarzyło”.

Czynnik ludzki oraz sprzętowy ...

Trzeba również pamiętać o tym, że cyberprzestępcy dokonują ataków socjotechnicznych na użytkownikach i jeśli użytkownicy nie są przeszkoleni w tym zakresie, to ataki bywają niestety udane. Oczywiście same systemy informatyczne również wykazują słabości w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych w nich informacji, ale niewątpliwie to zachowanie użytkownika i nieprzestrzeganie przez niego zasad jest najistotniejszym zagrożeniem bezpieczeństwa. Systemy informatyczne posiadają często nieaktualne oprogramowania (system operacyjny czy program antywirusowy) umożliwiające atakującym wykorzystanie istniejących luk bezpieczeństwa. Bywa, że sami pracownicy pod pozorami wykonywania swoich obowiązków służbowych modyfikują system, aby uzyskać dostęp do np. danych poufnych. Mogą to być serwisanci, administratorzy lub pracownicy firm zewnętrznych często współpracujący z cyberprzestępcami dla osiągnięcia korzyści materialnych.

Nie pytamy o to, czy ..., ale o to, kiedy ...

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych nie powinny rozważać tego czy incydent naruszenia w ogóle wystąpi, ale kiedy to się stanie. Dlatego tak ważne są wysiłki wszystkich osób, w szczególności zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia w związku z ewentualnym incydentem strat wizerunkowych i finansowych jednostek medycznych.

Cechą wspólną wszystkich cyberataków jest:

 • trudność wykrycia sprawcy, ponieważ atak bez problemu może nastąpić z innego obszaru świata albo po prostu z kawiarenki internetowej
 • anonimowość dokonujących ataku
 • zakres ataku i jego ogromna szkodliwość
 • niskie dla cyberprzestępcy koszty przeprowadzenia ataku w sieci dostępne są np. szkodliwe programy, które można naprawdę tanio kupić

Podstawowe objawy zainfekowanych komputerów:

 •  wyraźne spowolnienie działania komputera i/lub przepustowości łącza internetoweg
 • zablokowana komunikacja do witryn internetowych, na których dochodzi do aktualizacji naszego systemu operacyjnego czy subskrypcji programów antywirusowych lub innych stron zajmujących się bezpieczeństwem IT
 • ze względu na to, że komputer jest sterowany zdalnie, wykonywać może niechciane połączenia z nieznanymi serwerami zewnętrznymi np. o znanej złej reputacji.

Fazy przeprowadzenia ataku przez hakera celem kradzieży danych:

 • rozpoznanie celu ataku
 • phishing atakujący wysyła zainfekowany email podszywając się pod kogoś zaufanego
 • infiltracja ofiara otwiera zainfekowany email tym samym instalując na swoim komputerze złośliwe oprogramowanie
 • backdoor atakujący uzyskuje zdalny dostęp do zainfekowanego komputera
 • bocznymi drzwiami atakujący podnosi sobie uprawnienia do uprawnień administratora i uzyskuje dostęp do systemu
 • kradzież wszelkich danych
 • atakujący wyprowadza dane z komputera i zaciera za sobą ślady.

Źródło:

Stanowisko IOD - obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej
Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Stanowisko IOD – przypominające o obowiązku prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Opracowanie zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane należy bezwzględnie zamieszczać w wykazie, jakie mogą zostać w nim zapisane dodatkowo, oraz przedstawia błędne praktyki, z jakimi można spotkać się w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Stanowisko IOD

Czytaj więcej >>>
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych – z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy, które m.in. na podmioty medyczne nakładają nowe obowiązki opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich, jakie należy przestrzegać w podmiotach medycznych. Nowe obowiązki wynikają wprost z treści Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich [tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.].

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową dokumentację zgodną z wytycznymi zawartymi w Ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Pakiet dokumentów zawiera zarówno:

 • Omówienie podstawowych obowiązków podmiotu medyczne wynikających ze znowelizowanych przepisów
 • Wzór zapisów do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych dla czynności sprawdzania kandydatów w rejestrach
 • Pełną wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci
 • Skróconą wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci

Standardy Ochrony Małoletnich dla szpitala

Czytaj więcej >>>
Co kiedy jednak podmiot medyczny zawarł umowę powierzenia z zewnętrznym laboratorium medycznym
Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Stanowisko opisuje konsekwencje sytuacji, w której to podmiot wykonujący działalność leczniczą zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z zewnętrznym laboratorium diagnostycznym w związku ze zlecaniem wykonywania badań diagnostycznych swoich pacjentów. Wbrew pozorom sytuacji, w której mamy do czynienia z takim zawieraniem umów powierzenia przetwarzania danych jest więc niż można byłoby przypuszczać.

Czytaj więcej >>>
Zalecenia dla podmiotów medycznych zlecających badania laboratoryjne w ALAB laboratoria Sp. z o.o.
Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

W związku z Komunikatem z dnia 27 listopada 2023r., w którego treści ALAB laboratoria sp. z o.o. informuje o cyt.: „(…)o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w związku z incydentem bezpieczeństwa w postaci ataku hakerskiego (…)” przygotowaliśmy stosowne Stanowisko IOD zawierające zalecenia dla podmiotów medycznych, zlecających wykonywanie badań ALAB laboratoria sp. z o.o.  Stanowisko IOD zawiera wyjaśnienia dotyczące kwestii związanej z ewentualnym obowiązkiem dokonania zgłoszenia zdarzenia do UODO oraz powiadomienia podmiotów danych, których zdarzenie dotyczyło. Wyjaśniamy także kwestie związane z obiegiem dokumentacji pomiędzy laboratorium zewnętrznym a podmiotem zlecającym. Wskazujemy ponadto na zasadność podjęcia określonych działań po stronie podmiotu zlecającego.

Czytaj więcej >>>
Materiały szkoleniowe zasady korzystania z pendrive w firmie Stanowisko IOD
Zasady korzystania z przenośnych pamięci

Zasady korzystania z przenośnych pamięci – stanowisko IOD zawierające materiały szkoleniowe kierowane do pracowników korzystających z przenośnych pamięci danych. Stanowisko opisuje podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać pracując z takimi urządzeniami. Wskazane zostało także, jakie praktyki są niedopuszczalne. Stanowisko IOD zawiera także listę pozwalającą na uzyskanie rozliczalności z realizacji zadania edukacyjnego personelu.

Stanowisko IOD materiały edukacyjne szkoleniowe informacyjne

Czytaj więcej >>>
Ocena ryzyka korzystanie z Pendrive materiały szkoleniowe
Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

Przygotowaliśmy dla Państwa materiał, jaki dedykowany jest dla tych podmiotów, które w związku ze swoim funkcjonowaniem przetwarzają dane z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Ankietę ewaluacyjną – ankietę sprawdzającą dzięki której ADO / IOD dokonać mogą analizy stanu faktycznego, a następnie na jej podstawie zalecić stosowanie adekwatnych środków bezpieczeństwa, zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.
 • Materiał szkoleniowy dla personelu – materiał pełni rolę informacyjną, jego zadaniem jest edukować personel korzystający z przenośnych pamięci danych w zakresie tego, jakiego rodzaju ryzyka związane są z takim przetwarzaniem oraz jakich zasad należy przestrzegać korzystając z przenośnych pamięci danych.

 

Czytaj więcej >>>
Informacje udostępniane pacjentom w podmiocie medycznym
Ankieta poprawności realizacji obowiązku informacyjnego

Ankieta poprawności realizacji obowiązku informacyjnego

Podmioty medyczne zobowiązane są do realizacji różnego rodzaju obowiązków informacyjnych zarówno na gruncie przepisów prawa ochrony danych, jak i przepisów branżowych. Przygotowaliśmy zestawienie w formie ankiety weryfikującej poprawność realizacji poszczególnych obowiązków informacyjnych.

Zakupując naszą dokumentację sprawdzą Państwo.

 • jakiego rodzaju obowiązki należy realizować,
 • czy w sposób zgodny z przepisami informacje przekazywane są w podmiocie leczniczym.

 

Czytaj więcej >>>
Jak zabezpieczyć przenośny sprzęt w firmie
Przenośny sprzęt IT w firmie

Przenośny sprzęt IT w firmie

Jak wynika z treści Decyzji UODO, nakładających kary administracyjne na administratorów, w związku z utratą danych na skutek kradzieży, zagubienia, zniszczenia sprzętu IT, który wynoszony jest poza siedzibę administratora, warto jest przygotować się prawidłowo do takiego przetwarzania.

Dokumentacja RODO

 • Procedura wynoszenia nośników danych poza obszar przetwarzania
 • Procedura korzystania z prywatnego sprzętu do celów służbowych
 • Zasady transportu, przechowywania i korzystania ze sprzętu przenośnego
 • Ankieta sprawdzająca poprawność wdrożonych rozwiązań

 

Czytaj więcej >>>
Integracja mMedica z RTG
Integracja mMedica z pracownią diagnostyczną

Integracja mMedica z pracownią diagnostyczną

Realizujemy kompleksowo usługę integracji aplikacji gabinetowej mMedica z pracownią diagnostyczną (RTG). Poprawnie wykonana integracja daje możliwość zautomatyzowania wymiany danych z wybraną pracownią diagnostyczną. Pozwala, po wystawieniu skierowania na wizycie, na przesyłanie zleceń bezpośrednia z poziomu aplikacji mMedica do pracowni RTG. Ponadto, co bardzo istotne, integracja umożliwia aplikacji mMedica automatyczne odbieranie  opisów badań diagnostycznych i ich załączanie do dokumentacji medycznej Pacjentów, prowadzonej w postaci elektronicznej.

Zakres usługi integracji obejmuje:

W ramach wykonywanej przez nas usługi, jednostka otrzymuje kompleksowe wsparcie. Poniżej prezentujemy ramowy schemat działania. Schemat pokazujący, jak przebiega całościowy proces wdrożenia i uruchomienia integracji z zewnętrznym laboratorium:

 • Wykupienie i zaczytanie licencji eWyniki Diag.
 • Pozyskanie danych webserwisu i pliku przekodowania od Pracowni RTG
 • Dodanie kontrahenta (Pracowni RTG) i konfiguracja wymiany danych webservice z uwzględnieniem konfiguracji sieci lokalnej klienta.
 • Przekodowanie słownika badań – wybór badań wykonywanych przez personel i powiązanie ich z wystawionymi przez Pracownię RTG.
 • Testy wysyłki zleceń i odbioru opisów badań z weryfikacją zapisu do e-Archiwum.
 • Szkolenie personelu (online) 2h.
Czytaj więcej >>>