Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Praca zdalna w administracji publicznej

Praca zdalna w administracji publicznej

Praca zdalna w administracji publicznej – w ramach konferencji Ministerstwa Zdrowia – poinformowano o rekordowym wzroście zakażeń COVID-19.

Apel do pracodawców ...

Minister Zdrowia zaapelował także do pracodawców, do osób organizujących proces pracy, o takie jej zorganizowanie, aby praca zdalna ponownie wróciła do stosowania, aby stała się znowu standardem. Powodem powyższego jest rekordowa liczba zakażeń, oraz niepokojące tendencje wzrostowe. Minister wskazał, że zatrzymanie piątej fali jest koniecznością, z uwagi na utrzymanie wydolności systemu zdrowia.

Ustawa Hoca ...

Minister Zdrowia wspomniał także o procedowanych przepisach dających podstawy dla weryfikowania certyfikatów szczepienia, tzw. Ustawa Hoca.

Procedura pracy zdalnej w administracji publicznej ...

Pakiet dokumentów, do wdrożenia obowiązkowej pracy zdalnej składa się z następujących opracowań:

  • Regulamin pracy zdalnej w administracji publicznej.
  • Test sprawdzający umiejętności pracownika pod kątem możliwości polecenia mu pracy zdalnej.
  • Wzór polecenia służbowego wykonywania pracy zdalnej dla pracownika.
  • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zasadami świadczenia pracy zdalnej.
  • Zasady bezpiecznej pracy zdalnej z dostępem zdalnym do danych – informacje dla pracowników.
  • Procedura zdalnego dostępu do danych.