Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zmiana przepisów o dokumentacji medycznej

Zmiana przepisów o dokumentacji medycznej

Zmiana przepisów o dokumentacji medycznej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej. Rządowe Centrum Legislacji na swoich stronach zamieściło projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Zmiana przepisów o dokumentacji medycznej ...

   W stosunku do obowiązującego rozporządzenia, projektowany akt wprowadzi zmiany polegające na:

  • dodaniu zapisów wprowadzających kartę segregacji medycznej, prowadzonej w szpitalnym oddziale ratunkowym (dodanie zapisu w § 2 ust. 2 – jako pkt 15a) oraz zapisów dotyczących jej przeznaczenia i zakresu informacji jakie zawiera (w dodawanym § 52a);
  • rozszerzeniu zakresu informacji o pacjencie skierowanym na szczepienie przeciwko COVID-19 (w §65 ust. 1 pkt 4);
  • uchyleniu zapisów § 65 ust. 2, 4 i 5, które zawierają zapis o wystawianiu skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19 w postaci elektronicznej;
  • usunięciu w zapisie § 66 ust. 1 pkt 2 słowa „lekarskiego”– z zapisu dotyczącego przeprowadzonego lekarskiego badania kwalifikacyjnego – w związku
    z umożliwieniem prowadzenia tego badania przez inne osoby wykonujące zawód medyczny.

Materiały źródłowe: