Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Propozycja gry dla informatyków

Propozycja gry dla informatyków

Propozycja gry dla informatyków – pionów i działów IT powstała na bazie merytorycznego opracowania CERT. Problematyka polityki haseł to jednak temat, który jednak należy traktować nie w kategorii gier i zabaw. Aby jednak uświadomić czytelnikom, powagę sytuacji i pozwolić im na samodzielne podjęcie decyzji co do dalszego stosowania przyjętych przez siebie standardów działań – zdecydowaliśmy się na zaproszenie wszystkich chętnych do zagrania w grę  …. „Znajdź swoje hasło”

Rekomendacje CERT dotyczące haseł

CERT Polska rekomenduje następujące zasady dla systemu uwierzytelniającego użytkownika:

 • POWINIEN stosować bezpieczny algorytm hashujący do przechowywania haseł1
 • NIE POWINIEN wymuszać okresowej zmiany haseł użytkowników2
 • NIE POWINIEN pozwalać na ustawienie hasła znajdującego się na liście słabych/często używanych haseł3
 • NIE POWINIEN pozwalać na ustawienie hasła zawierającego przewidywalne człony (np. nazwa firmy, usługi)
 • POWINIEN ustalać minimalną długość hasła na co najmniej 12 znaków
 • POWINIEN pozwalać na ustawienie hasła o długości co najmniej do 64 znaków
 • NIE POWINIEN wymagać dodatkowych kryteriów złożoności, np. znaków specjalnych, cyfr czy dużych liter
 • POWINIEN wymuszać zmianę hasła jeśli potwierdzono, bądź zachodzi podejrzenie, że aktualne hasło zostało przejęte lub upublicznione
 • POWINIEN podawać dokładny powód w przypadku odrzucenia nowego hasła
 • NIE POWINIEN blokować wykorzystania funkcji “wklej” na polu hasła
 • ZALECA SIĘ wsparcie dla uwierzytelniania dwuskładnikowego
 • ZALECA SIĘ wyświetlanie użytkownikowi wskaźnika szacującego siłę nowego hasła

Propozycja gry dla informatyków - "Znajdź swoje hasło"

CERT Polska opublikował polską wersję słownika haseł będącą wynikiem analizy danych upublicznionych w wyciekach. Lista zawiera około miliona najpopularniejszych haseł, posortowanych malejąco od haseł najbardziej popularnych.

Zasady gry ...

 • Pobieramy opublikowaną przez CERT listę słownika haseł. (Plik XLS)
 • Uruchamiamy plik
 • Poszukujemy „znanego nam” hasła Ctrl+F
 • Wygrywa ten, którego wynik ma najmniejszą wartość pozycji w kolumnie numer 1
Polityka haseł - rekomendacje dla uwierzytelniania
Pobierz - polską wersję słownika haseł

Źródło:

Dodaj komentarz