Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Raport RPO dotyczący skutków pandemii

Raport RPO dotyczący skutków pandemii

Raport RPO dotyczący skutków pandemii – Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował raport podsumowujący czas pandemii. Jest adresowany nie tylko do odpowiednich organów władzy publicznej, ale również do opinii publicznej, mediów i organizacji społecznych. 

Spis treści ...

Administracja 

•    ograniczenia wolności i praw jednostki wprowadzane rozporządzeniami Ministra Zdrowia i Rady Ministrów, 
•    kary administracyjne, 
•    kwarantanna,
•    unijne cyfrowe zaświadczenia COVID. 

Ochrona zdrowia

•    funkcjonowanie opieki covidowej,
•    funkcjonowanie opieki niecovidowej.
•    program szczepień przeciw COVID-19.

Przedsiębiorcy

•    ograniczenia i zakazy prowadzenia działalności gospodarczej,
•    wsparcie finansowe przedsiębiorców.

Prawo podatkowe

•    nieprecyzyjna legislacja podatkowa w dobie pandemii, 
•    zwiększanie uprawnień organów podatkowych,
•    problemy podatników.

Wybrane fragmenty dotyczące ochrony zdrowia

Wnioski w obszarze ochrona zdrowia:

„(…)Pozostaje wciąż na uwadze sytuacja przepełnienia szpitali w czasie pandemii w szczególności w regionach, gdzie występuje lub występowała wysoka liczba zakażeń w kierunku COVID-19, z jednoczesnym niskim wskaźnikiem osób zaszczepionych.(…)”.

Wnioski w obszarze ochrona zdrowia:

„(…)Okres pandemii COVID-19 uwidocznił brak koordynacji działań między pogotowiem a szpitalem. Dochodziło do wielogodzinnych kolejek karetek przed szpitalami, zgonów pacjentów w karetkach. Pomimo reorganizacji Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zwiększenia nakładów na jego funkcjonowanie, nie wyeliminowano najważniejszych, istniejących od wielu lat problemów.(…)”.

Wnioski w obszarze ochrona zdrowia:

„(…)Podmioty lecznicze borykały się z niedostatkami respiratorów, jak i również z brakami kadrowymi, w szczególności pielęgniarskimi do ich obsługi oraz niewystarczającymi
szkoleniami w zakresie
korzystania z tych urządzeń..(…)”.

Wnioski w obszarze ochrona zdrowia:

„(…)W czasie pandemii była w pełni zapewniona opieka zdrowotna osobom w stanie nagłym, w szczególności w przypadku problemów kardiologicznych, nadciśnienia,
stomatologicznych,
a także osób posiadających przewlekłe choroby i cierpiących onkologicznie oraz wymagających niezwłocznie rehabilitacji, np. po wypadku samochodowym. Chaos w funkcjonowaniu publicznej służby zdrowia pogłębiało odwoływanie planowych wizyt i operacji.(…)”.

Wnioski w obszarze ochrona zdrowia:

„(…)Stan pandemii pogorszył sytuację w zakresie leczenia psychiatrycznego zarówno dzieci, jak i osób dorosłych, która od lat była na granicy wydolności. W związku z potrzebą leczenia osób chorych na COVID-19 zamykane były oddziały psychiatryczne, a ich pacjenci, mimo że wymagali dalszej opieki lekarskiej – odsyłani do domu.(…)”.

Wnioski w obszarze ochrona zdrowia:

„(…)Zaznaczył się również problem braku rekomendacji co do opieki pielęgnacyjnej podczas pandemii oraz trudności z dostępem do opieki pielęgnacyjnej nad małoletnim
pacjentem przebywającym
w szpitalu dla jednego z rodziców podczas pandemii COVID-19. W praktyce nadal pojawiają się trudności w dostępie do porodów rodzinnych (z osobą
towarzyszącą).
(…)”.

Wnioski w obszarze ochrona zdrowia:

„(…)Poważnym utrudnieniem  okazał się niewystarczający dostęp osób obłożnie chorych lub z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się do mobilnych punktów szczepień. Zauważono konieczność zorganizowania szczepienia dla osób dotkniętych bezdomnością w specjalnie utworzonych tymczasowych punktach szczepień. Organizacja szczepienia  nie uwzględniła wielu ograniczeń, z jakimi borykają się osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami.(…)”.

Materiały źródłowe ...

Komunikat RPO. [Link aktywny: 31.12.2021r. godz.: 11:30]

„Raport dotyczący skutków pandemii”. [Link aktywny: 31.12.2021r. godz.: 11:30]

Wybrane dla ochrony zdrowia