Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19 przypomnijmy 9 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 kwietnia 2020r., w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz 635). Pierwotnie określono, iż rejestr tworzy się na okres 12 miesięcy. Niestety rzeczywistość pokazała, iż okres ten jest nieadekwatny, w stosunku do obecnej sytuacji. Obecnie skierowane zostało do ogłoszenia Rozporządzenie Ministra Zdrowia, przedłużające okres obowiązywania rejestru.

Aktualnie wiedza na temat transmisji wirusa SARS-CoV-2 jest wciąż niekompletna. Utrzymanie rejestru przez wskazany okres przyczyni się do lepszej kontroli potencjalnych ognisk zakażenia i pozwoli na długoterminową obserwację chorych po wypisie z oddziału intensywnej terapii lub ze szpitala.

Najciekawsze produktyu dla podmiotów medycznych