Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Nielegalne przetwarzanie danych przez lekarza

Nielegalne przetwarzanie danych przez lekarza

Nielegalne przetwarzanie danych przez lekarza – tak to jest możliwe. Naturalnie każda sprawa dotyczy osobnego stanu faktycznego. Jednak warto jest zapoznawać się z takimi rozstrzygnięciami. Pamiętać bowiem należy, iż  RODO wciąż jest obecne w wielu płaszczyznach naszego funkcjonowania.

Nielegalne przetwarzanie danych przez lekarza

Zaczęło się od sporu pomiędzy byłymi małżonkami ...

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do Wyroku Sąd Rejonowy w Legionowie (II K 45/20 )

cyt.: „(…)Oskarżona pozostawała w sporach z byłym mężem, tłem tego konfliktu były między innymi alimenty na rzecz wspólnych dzieci, przy czym były mąż oskarżonej nie realizował tego obowiązku zgodnie z tytułem wykonawczym, gdyż oskarżona wystąpiła do Komornika o przymusowego wykonanie tego obowiązku (por. zeznania oskarżyciela posiłkowego z k. 232v). W tej sytuacji życiowej oskarżona zapoznała się z danymi byłego męża zawartymi na platformie Usług (…). Zapoznawała się z tymi danymi jako lekarz, do czego byłaby uprawniona gdyby jej były mąż był wówczas jej pacjentem. Jednak oskarżyciel posiłkowy nigdy nie był pacjentem oskarżonej, a oskarżona przetwarzała jego dane osobowe w ramach osobistego sporu z byłym mężem.(…)”.

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do Wyroku Sąd Rejonowy w Legionowie (II K 45/20 )

cyt.: „(…)Następstwem naruszenia przez oskarżoną zasad ograniczonego dostępu do danych osobowych było zapoznanie się z nimi, choć należy zgodzić się ze stwierdzeniem oskarżonej, że nie wykorzystała tych danych, a jedynie się z nimi zapoznała (por. pisma ZUS z k. 3-7).(…)”.

Podnoszenie świadomości jest konieczne ...

Personel medyczny realizujący swoje zadania w podmiocie medycznym siłą rzeczy ma kontakt z rozlicznymi systemami teleinformatycznymi. Systemami, które przetwarzają dane. Pociąga to za sobą niebezpieczeństwo, iż sytuacja w której może wystąpić nielegalne przetwarzanie danych przez lekarza stanie się rzeczywistością. Z tego względu, należy być czujnym i zadaniem ADO / ASI nie jest tylko prawidłowe zarządzanie systemami dostępowymi, weryfikowanie zabezpieczeń technicznych, obowiązkiem ich powinno być także stałe podnoszenie kompetencji i świadomości użytkowników systemów. Świadomość realności zagrożeń związanych z nielegalnym przetwarzaniem danych może skutkować tym, iż nie wystąpi nigdy sytuacja, którą będzie trzeba oceniać na gruncie art. 107 Ustawy o ochronie danych osobowych.Zainteresowanych odsyłamy do kolejnego naszego opracowania poświęconego tej tematyce tj. „Art. 107 Ustawy o ochronie danych osobowych”.

Orzeczenie nieprawomocne (09-09-2021) sygn. akt II K 45/20

Uzasadnienie – Orzeczenie nieprawomocne (09-09-2021) sygn. akt II K 45/20

Ankieta sprawdzająca poprawność obsługi eWUŚ

Baza materiałów edukacyjnych dla pracowników