Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Sprzęt i środki ochrony dla szkoły

Sprzęt i środki ochrony dla szkoły

Sprzęt i środki ochrony dla szkoły – nie należy czekać zbyt długo ze zgłoszeniem, albowiem termin jest bardzo krótki. Jak czytamy w Komunikacie MEiN z 06 sierpnia 2021r.

cyt.: „(…)Przydział środków ochrony osobistej zostanie obliczony na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkoły, placówki lub zespołu szkół. Sprzęt zostanie przekazany bezpłatnie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, przy wsparciu organizacyjnym Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dyrektor powinien określić zapotrzebowanie na rodzaj stacji (dostępne są 3 modele w zależności od wielkości szkoły i warunków lokalowych).(…)”.

Sprzęt i środki ochrony dla szkoły - formularz

Stworzony został formularz w strefie dla zalogowanych na stronie: https://strefa.ksdo.gov.pl. Formularz będzie aktywny do końca dnia 11 sierpnia 2021 r. Z informacji zawartej w Komunikacie MEiN wynika, iż zgłoszenia przyjmowane będą tylko przez formularz.

Czasu było mało ...

Aktualne wytyczne GiS, MEiN, MZ dla szkół

Sklep RODO w oświacie - wybrane produkty