Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Bezlimitowe rozliczanie świadczeń w AOS

Bezlimitowe rozliczanie świadczeń w AOS

Bezlimitowe rozliczanie świadczeń w AOS stało się faktem, za sprawą Zarządzenia Prezesa NFZ 116/2021/DSOZ.

Jaki jest cel takiej zmiany ...

W treści uzasadnienia do Zarządzenia Prezesa NFZ czytamy, iż

cyt.: „(…)Rozliczanie zgodnie z rzeczywistym wykonaniem ma na celu wdrożenie rozwiązań umożliwiających zmotywowanie świadczeniodawców do poprawy dostępności do przedmiotowych świadczeń. (…)”.

Do rozliczenia, jakich świadczeń stosuje się przepisy ...

W treści uzasadnienia do Zarządzenia Prezesa NFZ czytamy, iż

cyt.: „(…)Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2021 r. (…)”.

Audyt poprawności prowadzenia rozliczeń z NFZ

Aleksandra Kubik - Rozliczenia z NFZ

mgr Alekandra Kubik

Dział rozliczeń finansowych NFZ

Kontakt

biuro@prostetorodo.pl
Czytaj więcej

Ekspert w kompleksowej obsłudze szeroko rozumianych procesów kontraktowania i rozliczania świadczeń z NFZ, posiadający doświadczenie poparte wiedzą i praktyką w zakresie przygotowywania ofert w ramach postępowań kontraktowych, prowadzenia rozliczeń i sprawozdań z wykonanych świadczeń, weryfikowania i korygowania błędów i nieprawidłowości, na etapie rozliczania świadczeń NFZ. Biegła obsługa wszystkich zaangażowanych w ww. procesy systemów informatycznych w tym doskonała znajomość przepisów prawa, jak i przepisów branżowych, pozwalają na realizację zadań z dokładnością i sumiennością.