Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Kwestionariusz na szczepienie przez IKP

Kwestionariusz na szczepienie przez IKP

Kwestionariusz na szczepienie przez IKP. Pacjenci otrzymali możliwość wypełnienia kwestionariusza badania przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19 na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

Badanie kwalifikacyjne poprzedzające szczepienie

Zgodnie z art. 21c ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570)

cyt.: „(…) W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania przeprowadzanym przez lekarza lub osobę posiadającą kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 (…)”.

Jak wypełnić formularz kwalifikacyjny

Wypełnij gotowy formularz na miejscu

Pacjenci nadal mogą wypełnić gotowy wydrukowany formularz na miejscu przed szczepieniem.

Wydrukuj i wypełnij formularz w domu

Osoby chcące się zaszczepić mogą także pobrać formularz, wydrukować i przynieść ze sobą na szczepienie

Wypełnij formularz on-line

Trzecia możliwość to wypełnienie formularz on-line, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Dzieki wysłaniu formularza do punktu szczepień on-line pacjenci nie muszą jużnic wypełniać na miejscu.

Kwestionariusz na szczepienie przez IKP - jak wypełnić

  • Zaloguj się na Internetowe konto Pacjenta.
  • Wejdź w zakładkę „Profilaktyka”, kwestionariusz zobaczysz z prawej strony.
  • Wypełnij kwestionariusz, potwierdź (wraz ze zgodą na szczepienie) i podpisz.

Niestety nie dotyczy to osób w wieku 16-17 lat.

Dla osób niepełnoletnich przewidziany jest inny wzór kwestionariusza, który dostępny na portalu www.pacjent.gov.pl w zakładce „Szczepienia 16 i 17-latków”. Pobierz kwestionariusz dla osób 16-17 lat na szczepienie COVID-19.)

Raportowanie Zdarzeń Medycznych

Wymiana danych zawartych w EDM