Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Materiały szkoleniowe dla oświaty

Materiały szkoleniowe dla oświaty ...

Materiały szkoleniowe dla oświaty … cykl czterech odcinków tematycznych dedykowanych dla szerokiego grona odbiorców. Materiały mają wspierać zarówno ADO, jak i IOD w realizacji ich codziennych zadań. Przygotowane zostały w taki sposób, aby wiedza, jaka jest za ich pośrednictwem przekazywana, była przystępna dla słuchacza.

Zobacz film wprowadzający ...

Dzięki naszej współpracy jako Proste to RODO z Mariuszem Stasiakiem vel Stasek przygotowaliśmy dla Państwa cykl szkoleniowy, składający się z czterech odcinków, wykładów. Każdy z nich porusza ciekawe, praktyczne zagadnienia. Prowadzący w sposób rzeczowy i merytoryczny prezentuje wybrane zagadnienia. Dodatkowo do każdego z odcinków przygotowaliśmy materiały szkoleniowe dla oświaty. Oto krótka zajawka na temat tego, o czym będzie mowa w czterech kolejnych odcinkach.

Odcinek 1 ... szkolenie RODO dla pracowników oświaty

Szkolenie wstępne RODO dla pracowników oświaty.  Materiał, który zdecydowanie wykorzystany może być na wstępnych, czy przypominających szkoleniach, realizowanych wewnętrznie przez ADO, czy przez IOD. Rzeczowo przedstawione praktyczne podejście do tematu ochrony danych osobowych z perspektywy pracownika. Typowe praktyczne wiadomości. Nagranie trwa 45 minut podczas której, przekazana zostaje oraz informacje istotne dla pracowników, bez zbędnych wiadomości. Słuchacze dowiadują się w jaki sposób, jako pracownicy oświaty powinni przetwarzać dane i zapewnić ich bezpieczeństwo.

Odcinek 2 ... jak zarządzać przetwarzaniem danych w oświacie

Jak zarządzać przetwarzaniem danych w placówce oświatowej.  RODO dla kadry zarządzającej. Materiał dedykowany dla dyrektorów, zastępców dyrektorów, naczelników wydziałów edukacji, kierownictwa CUW, dla osób podejmujących w oświacie kluczowe decyzje. Rzeczowe omówienie tego, co to znaczy, mieć wdrożone RODO w placówce oświatowej. Jaką rolę pełni IOD. Jak korzystać z wiedzy IOD. Jak wykorzystywać powinni dyrektorzy wiedzę IDO. Jak zarządzań bezpieczeństwem danych osobowych w placówce oświatowej. Kolejne 45 minut praktycznych informacji i przydatnej wiedzy w zarządzaniu jednostką oświatową.

Odcinek 3 ... cyberbezpieczeństwo w codziennej pracy nauczyciela

Cyberbezpieczeństwo w codziennej pracy nauczyciela.  Część trzecia poświęcona jest bezpieczeństwu informatycznemu w codziennej pracy nauczyciela. Przedstawienie realnych ryzyk dla nauczyciela. Omówienie praw i narzędzi służących ochronie nauczyciela. Jak prawidłowo zabezpieczać powinni się nauczyciele przed atakiem ze trony cyberprzestępców. Omówienie z życia zaczerpniętych przykładów.

Odcinek 4 ... Cyberbezpieczeństwo w nauce

Cyberbezpieczeństwo w nauce oraz zagrożenia dla uczniów jako dla ofiar, ale także jako potencjalnych sprawców.  Część czwarta, w naszej ocenie zdecydowany hit!. Cyberprzemoc, cyberbezpieczęństwo uczniów. Omówienie odpowiedzialności sprawców cyberprzestępstw. Spojrzenie na zagadnienie także przez pryzmat uczniów, jako sprawców nie tylko, przez pryzmat tego, że mogą stać się ofiarami takich zachowań. Materiał, który może zostać bezpośrednio wykorzystany na godzinie wychowawczej.

Materiały edukacyjne - dołączone do nagrań

Do każdej części szkolenia przygotowane są materiały pomocnicze, do korzystania wewnętrznie.

  • „Poradnik RODO dla pracownika”
  • „Materiały szkoleniowy dla kadry zarządzającej”
  • „Bezpieczeństwo IT w codziennej pracy nauczyciela”
  • „Cyberprzemoc i bezpieczeństwo uczniów”.

Materiały szkoleniowe dla oświaty

Dodaj komentarz