Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Sygnaliści a trójkąta nadużyć Cresseya

Sygnaliści a trójkąta nadużyć Cresseya.

Sygnaliści a trójkąta nadużyć Cresseya. Koncepcja Cresseya tzw. „teoria trójkąta nadużyć” w uproszczony sposób odpowiada na pytanie jakie okoliczności sprzyjają nadużyciom w organizacji. Według niej muszą łącznie wystąpić trzy czynniki; presja, okazja i racjonalizacja.

Okazja czyni złodzieja ...

Jeżeli czynnik presji zaistnieje sprawca zaczyna szukać okazji (w myśl wciąż aktualnego powiedzenia „okazja czyni złodzieja…”). Oczywiście może też planować jak wykorzystać już wcześniej zauważone okazje.  O jakich okazjach mowa? Najogólniej, okazje tworzą luki i słabości organizacji. Sprawca do popełnienia nadużycia wykorzystuje swoje stanowisko, wiedzę oraz uprawnienia, brak dostatecznej kontroli bądź pośpiech czy bałagan organizacyjny.

Sygnaliści a trójkąta nadużyć Cresseya.

Trzecim wierzchołkiem trójkąta nadużyć jest racjonalizacja. Racjonalizacja to samousprawiedliwienie swojego nieuczciwego zachowania przez sprawcę np.: „wszyscy tak robią”, „inni kradną więcej”, „odbieram co moje” itd. Takie wytłumaczenie pozwala zminimalizować postrzeganie szkody i jest uzależniona od cech osobowości.

Jak rozbić ten trójkąt zależności ...

Działania jakie może podjąć organizacja to m.in.:

  • implementacja mechanizmów kontrolnych w procesach,
  • implementacja systemu informowania o nieprawidłowościach,
  • szkolenia dla pracowników,
  • promowanie kultury etycznej,
  • jasno przedstawione kryteria oceniania i wynagradzania pracowników,
  • obserwowanie nastrojów pracowniczych i nietypowego zachowania,
  • zwiększenie działań kontrolnych, szczególnie w newralgicznych obszarach.

Szkolenie – wdrożenie systemu zgłaszania nieprawidłowości