Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jednocześnie stosowane art. 6 i 9 RODO

Jednocześnie stosowane art. 6 i 9 RODO

Jednocześnie stosowane art. 6 i 9 RODO- to temat bezpłatnego seminarium organizowanego przez WPiAUŁ Centrum Wiedzy Eksperckiej, które odbędzie się już 18 maja 2021r. Seminarium poprowadzi dla Państwa dr Jakub Rzymowski– doktor prawa; ukończył studia podyplomowe z informatyki, zajmuje się ochrona danych osobowych, informacją publiczną, prawem nowych technologii, archiwalnym, autorskim, wykładnią przepisów prawa. Autor i współautor książek i artykułów, naukowiec, praktyk. Autor książki o obowiązkowej dokumentacji ochrony danych oraz kilkutomowego komentarza do RODO, z którego pierwszy tom został już wydany. Bezpłatnie dostępny do pobrania na stronie Proste to RODO.

Aby wziąć udział w seminarium – wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny, a także wyrazić wszystkie zgody, które znajdują się w formularzu. Podpisany i zeskanowany formularz prosimy odesłać na adres mailowy Centrum Wiedzy Eksperckiej WPiA UŁ: cwe@wpia.uni.lodz.pl do dnia 14.05.2021 r. do godz. 16.00.

dr Jakub Rzymowski

5/5

Jakub Rzymowski doktor nauk prawnych, adiunkt w katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ, jak i w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, autor licznych publikacji poświęconych tematyce ochrony danych w tym danych osobowych. Ekspert w zakresie ochrony danych medycznych. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy dotyczącej ochrony osobowych danych medycznych w prawie polskim i w Dyrektywie 95/46/WE. Ceniony i lubiany wykładowca i trener, członek Zespołu Proste to RODO. Dr Jakub Rzymowski Od około 20 lat związany z europejskim prawem nowych technologii. Zajmuje się w swojej pracy prawnymi aspektami informatyzacji administracji i ochrony zdrowia. W zakresie jego zainteresowań zawodowych leżą: prawo nowych technologii, informatyzacja, ochrona danych osobowych, podpis elektroniczny, dokumentacja medyczna, prawo archiwalne, prawo autorskie. Zajmuje się również teorią prawa, opracował własną metodę wykładni (Etapowa Analiza semantyczna), ułatwiającą zrozumienie przepisów. Magisterium uzyskał z nauk prawnych, studia podyplomowe ukończył z informatyki, doktorat napisał o ochronie osobowych danych medycznych w prawie polskim i prawie UE. Obecnie kończy komentarz do RODO. Pracownik dydaktyczno-naukowy dwóch uczelni. Autor i współautor publikacji. Naukowiec, teoretyk prawa, praktyk, szkoleniowiec (od 2005 roku). Współpracuje z Kancelarią Adwokacją Eurokancelaria prof. M. Królikowska-Olczak. Twórca prawniczych narzędzi, np. do oceny ryzyka.

Dodaj komentarz