Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Szczepienia w zakładzie pracy

Szczepienia w zakładzie pracy

Szczepienia w zakładzie pracy – ruszył nabór. Wytyczne dotyczące organizacji i realizacji szczepień w zakładach pracy zostały opracowane przez zespół KPRM, MZ, NFZ, RARS, GIS i CeZ. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.

Procedura zgłaszania zainteresowanych ...

 1. Zakład pracy nawiązuje współpracę z istniejącym punktem szczepień, który zgadza się zorganizować szczepienia dla pracowników.
 2. Pracodawca wysyła zgłoszenie przez formularz RCB podając liczbę osób chętnych do szczepienia i dane współpracującego PWDL.
 3. Kiedy przyjdzie kolej na dany zakład pracy, RARS wystawi ofertę dla PWDL (kolejność wg daty wysłania formularza i dostępności szczepionek). Co do zasady wielkość oferty jest równa liczbie pracowników zgłoszonych w formularzu RCB; w przypadku dużych zgłoszeń możliwe jest jednak etapowanie.
 4. PWDL może poprosić o redukcję oferty (np. jeśli część pracowników zaszczepi się w międzyczasie w punktach populacyjnych).
 5. Po akceptacji oferty przez PWDL, RARS dostarcza zamówioną liczbę dawek (PWDL wskazuje adresy odbioru dawek).
 6. PWDL wykonuje szczepienia, wypełniając po każdym szczepieniu e-kartę szczepień.

Zadania organizacyjne podmiotów zaangażowanych ...

Pracodawca odpowiada za:

 • nawiązanie współpracy z PWDL, który przeprowadzi szczepienia,
 • zebranie listy zatrudnionych pracowników chętnych do szczepienia oraz oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (równoznaczne z gotowością do zaszczepienia zgłoszonych pracowników),
 • zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa w przypadku wykonywania szczepień w zakładzie pracy (we współpracy z PWDL),
 • pokrycie ew. dodatkowych kosztów jakie mogą powstać przy organizacji szczepień (wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień lub inne koszty organizacyjne). Stawka rozliczeniowa otrzymywana przez PWDL za szczepienia powinna pokrywać całość podstawowych kosztów.

PWDL odpowiada za:

 • organizację niezbędnych zasobów do przeprowadzenia szczepień tj.: wskazanie miejsca przeprowadzenia szczepień zgodnego z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia oraz organizację zespołów szczepiących,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności wykonywanych szczepień,
 • zamówienie odpowiedniej liczby dawek szczepionki w SDS,
 • odpowiednie przechowywanie szczepionek,
 • przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia oraz wykonanie szczepień,
 • sporządzenie dokumentacji medycznej w tym wystawienie kart szczepień,
 • przeprowadzenie szczepień uzupełniających dla pracowników, którzy nie mogli przystąpić do szczepienia w pierwszym terminie,
 • rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ.

Przyczyna nieobecności w pracy ...

Uznanie za usprawiedliwioną nieobecność w pracy w związku z udziałem w szczepieniu. Pracodawca może uznać nieobecność w pracy w związku ze szczepieniem przeciwko COVID-19 za usprawiedliwioną. Decyzja o zwolnieniu pracownika od pracy w związku z poddaniem się szczepieniu przeciwko COVID-19 zależy od woli pracodawcy. Pracodawca może zwolnić pracownika od pracy bez jak i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przy czym decyzja co do zachowania wynagrodzenia należy do pracodawcy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy stanowi, iż

cyt.: „(…)Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy(…)”.

Zgoda na przetwarzanie danych ...

Pracodawca jest odpowiedzialny za zebranie listy zatrudnionych pracowników chętnych do szczepienia oraz oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – tak wskazują wytyczne. Czyli ponownie pojawia nam się spór o podstawę prawną przetwarzania danych przez pracodawcę w związku z organizacją procesu szczepień. Chociaż według nas miejsca na spór tutaj nie ma.

Dokumentacja

Dokumentacja RODO dla pracodawców ...

Przy realizacji szczepień dla Grupy  „O” pojawił nam się problem podstaw przetwarzania danych, kiedy to pracodawcy dokonywali zgłoszeń tworzyli listy chętnych. Analogiczna sytuacja pojawia się także w obecnym procesie szczepień w zakładzie pracy. Z tego względu opracowane przez nas dokumenty pozostają aktualne, a wnioski płynące z opracowania merytorycznego możliwe stają się do wykorzystania w nowym procesie. Przygotowaliśmy wzorcową dokumentację, jaką należy wdrożyć w podmiocie dokonującym zgłoszeń osób zainteresowanych, jak i w podmiocie który realizował będzie świadczenia.

 • Opracowanie merytoryczne z odpowiedziami na nurtujące pytania.
 • RCPD – Przetwarzanie danych na etapie procesu organizacji przez podmiot zgłaszający
 • RCPD – Przetwarzanie danych na etapie procesu organizacji przez podmiot zgłaszający i szczepiący odbierający zgłoszenia
 • RCPD – Obsługa pacjentów w zakresie szczepień.
 • Klauzula Informacyjna – dla podmiotu szczepiącego i odbierającego zgłoszenia (art. 13 i 14 RODO)
 • Klauzula Informacyjna – dla podmiotu zgłaszającego (art. 13 RODO).