Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Wytyczne dla punktów DRIVE-THRU

Wytyczne dla punktów DRIVE-THRU

Wytyczne dla punktów DRIVE-THRU. Na stronach Ministerstwa Zdrowia opublikowany został dokument pn. Wytyczne dotyczące organizacji punktów drive-thru zostały opracowane przez zespół KPRM, MZ, NFZ, GIS i CeZ. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Poniżej przedstawiamy wybrane fragmenty dokumentacji opisującej wspomniane wytyczne.

Do kogo adresowane są wytyczne ...

Wytyczne dedykowane są dla podmiotów zainteresowanych tworzeniem punktów DT. Innymi słowy powinny je stosować:

 • obecne populacyjne punkty szczepień, które chcą otworzyć dodatkowy punkt w formie DT,
 • nowo tworzone Punkty Szczepień Powszechnych,
 • ewentualnie inne podmioty przy współpracy z PWDL uczestniczącym w NPS (lub nowym PWDL w systemie szczepień).

Za co odpowiada podmiot organizujący DT ...

Podmiot organizujący Punkt Szczepień w formie DRIVE-THRU odpowiada za:

 •  wybór i przygotowanie odpowiedniego miejsca spełniającego minimalne wymogi sanitarne oraz umożliwiającego sprawne przeprowadzenie szczepień,
 • zapewnienie i przygotowanie kadry obsługującej szczepienia,
 • zarządzanie zapisami pacjentów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności wykonywanych szczepień,
 • zapewnienie środków ochrony osobistej dla kadry medycznej.

Zgoda NFZ ...

Zgodę na otwarcie punktu DT wydaje NFZ po zweryfikowaniu spełnienia wymogów formalnych, analizie zapotrzebowania na dodatkowy punkt szczepień w danej okolicy oraz wizytacji przed rozpoczęciem szczepień (włączając weryfikację odpowiedniego oznaczenia punktu szczepień)

Sposób organizacji DT ...

W punktach DT muszą być zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w związku z epidemią COVID-19 (osłona ust i nosa, odpowiednie odstępy między pacjentami, członkami personelu medycznego i pracownikami administracyjnymi).

Przy tworzeniu punktów DT powinny zostać uwzględnione następujące czynniki:

 • natężenie ruchu, łatwość w dotarciu do punktu szczepień,
 • warunki pogodowe (m.in. kierunek i natężenie wiatru, nasłonecznienie),
 • dopasowanie liczby zapisanych pacjentów do dostępnych miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych dla pojazdów.

Minimalne wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia

Niezbędne wyposażenie punktów szczepień

 • sprzęt biurowy (dla administracji): stolik, krzesła, szafka/pudełko na dokumentację medyczną, telefon, sprzęt komputerowy (laptop, drukarka, dostęp do Internetu),
 • szafka/stolik na artykuły sanitarne i inne materiały medyczne,
 • stolik/taca do przygotowania szczepionki,
 • zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrząsowy (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych),
 • aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, termometr,
 • środki do odkażania i dezynfekcji,
 • środki do dezynfekcji powierzchni dotykowych,
 • lodówka/ urządzenie chłodnicze (niezbędne urządzenia do przechowania szczepionek we właściwych warunkach).

Dodatkowo w punktach DT konieczne jest zapewnienie:

 • co najmniej jednej umywalki z baterią z ciepłą i zimną wodą oraz dozownika z mydłem w płynie/ szybkiej i łatwej możliwości umycia rąk ciepłą wodą z mydłem,
 • dozownika/ dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym,
 • pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnika na zużyte ręczniki,
 • toalety dla personelu i pacjentów w miejscu/ w pobliżu miejsca udzielania świadczenia,
 • pojemników na odpady medyczne (szczegóły w tabeli poniżej),
 • zabezpieczenia odpadów medycznych i ich odbiór oraz utylizację przez podmiot realizujący szczepienia.

Wytyczne dla punktów DRIVE-THRU

Przygotowaliśmy gotową Klauzulę Informacyjną

Dodaj komentarz